IoT sẽ tác động tới người dùng, DN, chính phủ như thế nào?

(ICTPress) - Internet của vạn vật (IoT) đã được xem như là cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo - sẽ làm thay đổi cách các doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng tương tác với thế giới vật lý.

Trong một báo cáo mới được BI Intelligence đề cập đến tất cả các thành phần của hệ sinh thái IoT, bao gồm các thiết bị, các phân tích, mạng lưới và an ninh. Báo cáo cũng đưa ra các dự báo về sự bùng nổ của thị trường IoT, trong đó có sự tăng trưởng về thiết bị, các đầu tư và khả năng thu hồi vốn.

Hệ sinh thái IoT (Nguồn: BI Intelligence)

Dưới đây là một số điểm chính của báo cáo:

  • Sẽ có khoảng 34 tỷ thiết bị kết nối Internet vào năm 2020, tăng lên từ 10 tỷ thiết bị vào năm 2015. Các thiết bị IoT sẽ chiếm khoảng 24 tỷ thiết bị, trong đó các thiết bị điện toán truyền thống (smartphone, máy tính bàng, đồng hồ thông minh…) sẽ vượt mốc 10 tỷ thiết bị.

  • Sẽ có gần 6.000 tỷ USD chi cho các giải pháp IoT trong 5 năm tới.

  • Các doanh nghiệp sẽ là những tổ chức tiên phong chấp nhận các giải pháp IoT, bởi nhận thấy có ba cách IoT có thể giúp họ: 1) giảm các chi phí vận hành; 2) Tăng hiệu quả năng xuất và 3) Mở rộng sang các thị trường mới hay phát triển các cung cấp sản phẩm mới.

  • Các chính phủ đang tập trung vào tăng hiệu quả năng xuất, giảm các chi phí, và tăng chất lượng cuộc sống của công dân nước mình và tin tưởng họ sẽ là nơi chấp nhận các hệ sinh thái IoT lớn thứ hai.

Người dùng sẽ đi sau doanh nghiệp và chính phủ trong việc chấp nhận IoT. Tuy vậy họ sẽ mua sắm một số lượng lớn thiết bị và chi khá nhiều tiền vào các hệ sinh thái IoT.

QM

Tin nổi bật