Cách để có 2GB Google Drive miễn phí trong chưa đến 2 phút

(ICTPress) - Google Drive đang cung cấp cho người sử dụng miễn phí 2GB lưu trữ bằng cách chỉ phải hoàn thành một việc kiểm tra an ninh đơn giản, chỉ mất có vài phút để hoàn thành nhưng việc này chỉ kéo dài đến 17/2.

Được thiết kế để đảm bảo mọi thứ về tài khoản của bạn là chắc chắn, bước kiểm tra an ninh chạy qua một danh sách các tính năng an ninh kiểm tra thông tin phục hồi tài khoản của bạn, hoạt động gần đây, các cho phép tài khoản và các thiết lập xác thực hai bước.

Để truy nhập kiểm tra an ninh, tiếp tục vào trang tài khoản Google của bạn.

Tiếp theo, nhấp vào nút "Get Started" để bắt đầu kiểm tra.

Sau đó bạn được lướt qua 4 phần trong danh sách kiểm tra. Một khi bạn lướt qua, bạn sẽ nhận được dấu hiệu đánh dấu màu xanh. Khi bạn hoàn thành cả 4, bạn sẽ được chào mừng với trang này.

Bạn đã hoàn thành! Hãy nghỉ ngơi với thông tin là tài khoản Google của bạn an toàn hơn và bạn có 2GB lưu trữ miễn phí.

Google cho biết sẽ bổ sung lưu trữ miễn phí vào tài khoản của tất cả những người sử dụng vào ngày 28/2 và bạn sẽ nhận được một email khẳng định khi sự thay đổi hoàn tất.

QM (Theo Business Insider)

Tin nổi bật