Ban hành danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm

(ICTPress) - Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư về danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm. Danh mục được ban hành bao gồm các sản phẩm CNTT bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 50 của Luật CNTT.

Danh mục được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm CNTT trọng điểm; làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm CNTT.

Theo danh mục, có 7 loại sản phẩm:

1/ Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau.

2/ Thiết bị IPv6 bao gồm: Thiết bị lõi; Thiết bị định tuyến; Thiết bị đầu cuối FTTH; Thành phần hỗ trợ IPv6 điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị IoT.

3/ Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID.

4/ Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT: Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng quản lý các thiết bị IoT và khai thác dữ liệu thu được từ các thiết bị này.

5/ Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn: Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng tổ chức, khai thác, phân tích dữ liệu lớn với hiệu suất cao.

6/ Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử: Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng dùng trong chính phủ điện tử có tính kết nối, module hóa cao.

7/ Sản phẩm đảm bảo An toàn thông tin (ATTT) bao gồm:

(a) Sản phẩm an toàn hạ tầng mạng: Tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ liệu; Thiết bị phòng chống mối nguy hại thường trực (APT); Thiết bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS); Thiết bị quản ý truy cập thiết bị đầu cuối (NAC); Thiết bị kết nối mạng riêng ảo (VPN Gateway); Thiết bị hỗ trợ xác thực mạnh; Thiết bị mã hóa kênh truyền vật lý.

(b) Sản phẩm an toàn máy chú và ứng dụng: Phần mềm phòng chống phần mềm độc hại (antivirus); Phần mềm tường lửa ứng dụng; Phần mềm phòng chống xâm nhập (Host based IDS).

(c) Sản phẩm an toàn dữ liệu: Sản phẩm mã hóa dữ liệu; Sản phẩm chống thất thoát dữ liệu; Sản phẩm khôi phục dữ liệu.

(d) Sản phẩm ATTT: Sản phẩm giám sát ATTT; Sản phẩm kiểm tra, đánh giá ATTT; Sản phẩm hỗ trợ điều tra, phaant ích sự cố ATTT; Sản phẩm quản lý vận hành hệ thống tập trung.

(đ) Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối và thiết bị di động: Sản phẩm gateway IoT an toàn; Phần mềm ATTT trên thiết bị di động.

(e) Sản phẩm ATTT đặc thù theo lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, điều khiển công nghiệp.

Danh mục sẽ được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu thực tiễn.

Thông tư về danh mục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/4/2017. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ TT&TT (Vụ CNTT) để nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉnh sửa, bổ sung Danh mục.

Minh Anh

Tin nổi bật