Bạn biết gì về JPEG?

(ICTPress) - Quan niệm JPEG là một loại tệp là không đúng. JPEG là một kỹ thuật nén ảnh. JPEG là viết tắt của cụm từ Joint Photographic Experts Group - Nhóm các chuyên gia ảnh, nhóm nghề nghiệp đã phát triển chuẩn JPEG.

Năm 1986, Nhóm này đã được thành lập để phát triển một chuẩn để nén các tệp hình ảnh. Điều này làm bạn nhớ đến các thực tiễn web phổ biến như blogging, thư điện tử và các trang web công ty - tất cả những thực tiễn này được hưởng lợi từ các tệp ảnh nhỏ hơn - nhưng mục tiêu ban đầu của nhóm này là giúp các chuyên gia và những người không chuyên về ảnh, những người cần lưu trữ các tệp lớn.

Định dạng tệp cho một JPEG vừa là Exif (Exchangeable Image File Format - Định dạng tệp hình ảnh có thể trao đổi) hay JFIF (JPEG File Interchange Format - Định dạng trao đổi tệp JPEG), nhưng không dễ phân biệt hai định dạng này - bạn chỉ cần biết là JPEG.

Vào những ngày đầu của Internet, định dạng tệp phổ biến để sử dụng là GIF, nhưng giống như PNG, định dạng này hạn chế số màu sắc (được gọi là “đã được giảm tỷ lệ”), do đó JPEG sớm được mọi người chú ý.

JPEG hoạt động bằng cách tổ chức một hình ảnh thành các khối 8×8 pixel và đơn giản hóa dữ liệu trong khối. Tùy vào việc tạo ra bức ảnh, JPEG có thể cắt giảm chất lượng ảnh (nhưng thường là mắt người không nhìn thấy được). Có một cái thước đo, do đó bạn có thể quyết định chất lượng bao nhiêu bạn muốn để giảm kích cỡ tệp, và 60% được cho là kích cỡ hợp lý.

Do cách JPEG nén các tệp, cách thường được sử dụng với các bức ảnh nhưng không phải các hình ảnh với chữ hay các dòng kẻ rõ ràng. Hãy nhìn các hình ảnh dưới đây - hình ảnh bên trái là một PNG trong khi ảnh bên phải là JPEG.

Đây là cận cảnh PNG:

 Và, JPEG:

Bạn có thể nhìn thấy dọc một đường kẻ chắc chắn, việc nén lấy trung bình ô khu vực để làm tệp nhỏ hơn được thực hiện, nhưng trong quá trình, chất lượng đã đôi chút đã bị thất thoát tạo ra những vết mờ ở góc.

Bất cứ lúc nào bạn mở tệp JPEG, biên tập và lưu lại, bức ảnh sẽ giảm chất lượng bởi vì cái gọi là nén dữ liệu dạng giảm chất lượng (lossy). Điều này có nghĩa là chương trình bạn sử dụng có thể giảm thiểu dữ liệu phải xử lý cho tệp của bạn, và lúc đầu không thể nhìn thấy nhưng qua thời gian có thể làm hỏng hình ảnh theo cách có thể nhìn thấy.

Không có sự khác biệt giữa tệp kết thúc bằng .jpg và .jpeg. Các hệ điều hành như Mac OS hay Windows có thể dùng tệp này hay dùng tệp khác (Mac vẫn dường như thích sử dụng các mở rộng với 3 chữ cái) nhưng sẽ nhận ra một tệp mà không liên quan tới mở rộng nào được sử dụng.

 QM

Tin nổi bật