Syndicate content

Tin tức ICTPress

Tại Hội nghị này, các đại biểu cũng đã đề cử 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội nhà báo Việt Nam và Giới thiệu các nhà báo tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX.

Sáng ngày 25/2/2011, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Liên chi hội nhà báo TT&TT đã tổ chức chương trình Hội nghị báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác năm 2011.

Trong không khí đầm ấm, trang trọng, chiều qua, 20/6, lễ kỷ niệm 83 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Liên chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông đã được tổ chức tại trụ sở của Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.