Lần đầu tiên có Phó Chủ tịch nước 51 tuổi

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng báo cáo trước Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bầu Phó Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước với 447 ĐBQH có mặt (chiếm 93,13 % tổng số đại biểu) tán thành.

Tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân trưởng thành từ một giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên. Sau đó bà làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Từ năm 2001 - 2010 bà kinh qua các vị trí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, tháng 1/2011, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng. Sau đó bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 2/10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ngay sau đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc, bà được bầu vào Ban Chấp hành TƯ khóa 12. Sau đó bà trúng cử ĐBQH và làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang.

Bà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tháng 1/2021, bà tiếp tục được bầu vào Trung ương.

Trần Thường/vietnamnet.vn

Tin nổi bật