Tải miễn phí phần mềm SDK và các tiện ích cho Unity

Qualcomm vừa thông báo phát hành bộ phát triển phần mềm tương tác thời gian thực dành cho iOS (Qualcomm’s Augmented Reality SDK for iOS). Việc mở rộng nền tảng AR từ hệ điều hành Android đến hệ điều hành iOS của Qualcomm cho phép các nhà phát triển sử dụng XCode của Apple và Unity 3 để xây dựng cho các trải nghiệm tương tác 3D thời gian thực. Hiện nay các bạn có thể tải miễn phí bộ SDK và các tiện ích mở rộng (extension) cho Unity tại địa chỉ developer.qualcomm.com/ar

Phần mềm SDK được Qualcomm phát triển dành cho hệ điều hành trên các thiết di động của Apple gồm có iPhone 4, iPad 2 và iPod Touch thứ 4. Phần mềm này cũng hỗ trợ Unity, một công cụ phát triển trò chơi nhanh chóng WYSIWYG và cho phép các nhà phát triển làm việc trực tiếp trên Xcode.

SDK được khai trương cho hệ điều hành Android của Google tháng 10 năm ngoái để hỗ trợ các nhà phát triển nhiều ứng dụng tương tác thời gian thực (AR) cho hệ điều hành.

Năm 2010, Qualcomm đã tổ chức cuộc thi dành cho các nhà phát triển Augmented Reality để khuyến khích việc ứng dụng SDK phát triển các ứng dụng thời gian thực cho các nền tảng trò chơi và xã hội.

YM

Tin nổi bật