Điểm nhấn của Tổng công ty BĐVN 6 tháng đầu năm 2017

(ICTPress) - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) Chu Quang Hào đã cho biết tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị này tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ TT&TT ngày 14/7/2017 tại Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm doanh thu toàn Tổng công ty BĐVN đạt 45.6% kế hoạch năm và đạt 101% kế hoạch phân kì từ đầu năm. “Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của hơn 4 vạn cán bộ, công nhân viên và người lao động, 6 tháng đầu năm,  tốc độ tăng trưởng của Tổng công ty luôn duy trì ở mức cao tăng 34,3% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận ước đạt đạt 50% kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ năm 2016".

Về mạng lưới hoạt động,  BĐVN tiếp tục đầu tư, nâng cao khả năng đáp ứng của hơn 13.000 điểm phục vụ trên toàn mạng lưới; con người cũng như cơ sở vật chất tiếp tục được mở rộng. Đặc biệt, BĐVN đã đưa vào sử dụng hệ thống xe lồng lưới trên mạng đường trục để đảm bảo an toàn hàng hóa và bưu phẩm, bưu gửi của khách hàng, cơ quan Đảng và Nhà nước

Đối với vấn đề thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ, Tổng công ty đã thực hiện tổ chức lực lượng bán hàng chủ động để thúc đẩy kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát, Tăng cường mở rộng phạm vi, quy mô cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính, trong đó có các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ thu hộ, chi hộ. 6 tháng đầu năm, các dịch vụ này dù vấp phải tình trạng cạnh tranh gay gắt, song tốc độ tăng trưởng vẫn khá cao. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã chủ động làm việc với các nhà mạng để hợp tác kinh doanh, triển khai các thỏa thuận hợp tác với các đối tác lớn trong lĩnh vực phân phối bán lẻ.

Một trong những điểm nhấn của BĐVN trong 6 tháng đầu năm được Phó Tổng giám đốc Chu Quang Hào cho biết là tình hình hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX) đã khởi sắc rất nhiều so với trước đây. Tổng số BĐ-VHX trên mạng lưới là 8.098 điểm, trong đó có 7.736 BĐ-VHX hoạt động (chiếm 96% tổng điểm). Số lượng BĐ-VHX mở cửa hoạt động trở lại trong 6 tháng đầu năm 2017: 151 điểm (chiếm 2% tổng số điểm).

Đa số các điểm hoạt động hiện nay có hiệu quả cao. Đặc biệt các điểm BĐ-VHX đa dịch vụ, doanh thu đạt 30,6 triệu đồng/tháng/điểm. Hiện tại, trên toàn mạng lưới đã tổ chức 3.652 BĐ-VHX đa dịch vụ, chiếm 47% số điểm BĐ-VHX đang hoạt động”, ông Hào cho hay.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã đào tạo cho 4.300 nhân viên BĐ-VHX để chuẩn bị triển khai thêm các điểm BĐ-VHX đa dịch vụ giai đoạn 4. Thí điểm triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công tại 1.533 BĐ-VHX. Ngoài ra, BĐVN cũng tổ chức 140 điểm triển khai mô hình BĐ-VHX đa dịch vụ có chức danh Trưởng BĐ-VHX. Theo đó, những điểm BĐ-VHX này không chỉ có 1 nhân viên mà có đến 2 -3 lao động Văn hóa xã tham gia phục vụ.

Đặc biệt, triển khai Quyết định 55/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước: đã xây dựng hồ sơ giá cước dịch vụ trình Bộ TT&TT, Bộ Tài chính; phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương khảo sát tình hình cung cấp dịch vụ tại một số địa  bàn, xây dựng quy định, quy trình nghiệp vụ; xây dựng quy định, quy trình phối hợp và điều hành dịch vụ bưu chính...

Bên cạnh đó, triển khai Quyết định số 45/QĐ/TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ông Hào cho biết BĐVN đã xây dựng quy định, quy trình dịch vụ, giá cước áp dụng và được Bộ TT&TT chấp thuận triển khai trong thời gian xây dựng thông tư hướng dẫn. Quy định dịch vụ đảm bảo tối thiểu phải đáp ứng quy định trong “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ Bưu chính công ích, dịch vụ công ích".

Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã xây dựng phần mềm cung cấp và quản lý dịch vụ, kết nối với các Bộ, ngành, cơ quan hành chính, đồng thời xây dựng trang web về hành chính công để phục vụ người dân tra cứu, tìm hiểu và đăng ký sử dụng dịch vụ hành chính công. Đồng thời đã  tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có liên quan, nhân viên tại các điểm cung cấp dịch vụ, nhân viên giao nhận hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về nghiệp vụ liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, quy trình cung cấp dịch vụ,... đảm bảo nắm rõ quy định, quy trình để triển khai.

Đến thời điểm hiện tại có 8 Bộ ngành đã triển khai Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.  Các Bộ còn lại đang trong quá trình rà soát TTHC, dự kiến trong tháng 7/2017 sẽ công bố TTHC. Đặc biệt, 41 tỉnh, thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

6 tháng đầu năm, BĐVN đã chủ động làm việc với các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố để thúc đẩy việc triển khai thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, ông Hào cho biết với sự vào cuộc và chủ trì của các Sở TT&TT trong việc triển khai Quyết định số 45, các Bưu điện tỉnh cũng giảm bớt thời gian và tăng hiệu quả trong triển khai rất nhiều. Theo đó, số  lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong 6 tháng đầu năm của BĐVN đạt trên 4 triệu hồ sơ đã được tiếp nhận và chi trả trên mạng lưới.

Minh Anh

Tin nổi bật