Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn VNPT họp phiên thứ nhất

(ICTPress) - Ngày 23/1/2018, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (CPH) Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã có phiên họp thứ nhất. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đã ra mắt.

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chủ trì phiên họp

Tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục doanh nghiệp (DN) nhà nước hoàn thành CPH (hoàn thành bán cổ phần lần đầu) theo từng năm giai đoạn 2017 - 2020, theo đó sẽ hoàn thành CPH Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) năm 2019.

Ngày 22/12/2017, Bộ TT&TT đã có quyết định số 2306/QĐ-BTTTT thành lập Ban Chỉ đạo CPH do Bộ trưởng Bộ TTTT làm Trưởng Ban và Quyết định số 2307/QĐ-BTTTT thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CPH VNPT. Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn làm trưởng Ban chỉ đạo. Thứ trưởng Bộ TTTT làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý DN - Bộ TTTT làm thường trực Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban chỉ đạo có đại diện các đơn vị của Bộ TTTT, Bộ Tài chính, VNPT. Ban Chỉ đạo cũng có tổ giúp việc. 

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng đã thông báo Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo CPH VNPT.

Theo đó, Ban Chỉ đạo CPH VNPT có các nhiệm vụ: Chỉ đạo VNPT căn cứ kế hoạch CPH đã được phê duyệt chủ động thực hiện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu pháp lý về tài sản của DN; phương án sử dụng đất đai sau CPH; kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch tiến độ CPH trình Bộ TT&TT phê duyệt để thực hiện. Trường hợp không thực hiện được tiến độ CPH thì Ban chỉ đạo VNPT được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo cũng có các nhiệm vụ chỉ đạo VNPT phối hợp với tổ chức tư vấn tiến hành xử lý các vấn đề về tài chính, lao động quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; Chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp với VNPT tổ chức xác định DN theo quy định 126/2017/NĐ-CP; Báo cáo Bộ TT&TT lựa chọn phương thức bán cổ phần lần đầu; Chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với VNPT xây dựng phương án CPH và dự thảo Điều lệ lần đầu của công ty cổ phần; Chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với VNPT xây dựng phương án sử dụng lao động trình Bộ TTTT phê duyệt;

Thẩm tra và trình Bộ TT&TT quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn CPH, lựa chọn tổ chức bán đấu giá cổ phần, công bố giá trị DN, quyết định phê duyệt phương án CPH; Chỉ đạo VNPT phối hợp với các tổ chức đấu giá bán cổ phần theo quy định; Chỉ đạo VNPT xác định số tiền thu về CPH phù hợp với hình thức CPH công ty, lập báo cáo quyết toán báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tổng hợp báo cáo Bộ TTTT kết quả bán cổ phần; Tổng hợp trình Bộ TTTT quyết định điều chỉnh phương án CPH, quyết định điều chỉnh giá trị DN sau khi chuyển thành công ty cổ phần; Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra và trình Bộ TT&TT quyết định phê duyệt quyết toán tài chính; quyết toán chi phí CPH; quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư; quyết toán thời số tiền thu từ CPH và công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu các DN; Xem xét và đề xuất với cơ quan địa diện chủ sở hữu cử người đại diến phần vốn nhà nước góp tại DN CPH.

Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo VNPT thực hiện công bố công khai kịp thời, đầy đủ quá trình CPH trên Cổng thông tin điện tử chính phủ và gửi về Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN để theo dõi.

Cũng tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo. Căn cứ theo quyền hạn, trách nhiệm của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc đã dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ đạo, trong đó quy định trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo cụ thể theo 3 nhóm: Thành viên Ban chỉ đạo là Đại diện Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN và Bộ Tài chính; Thành viên Ban Chỉ đạo là thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ TT&TT; Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo VNPT. 

HM

Tin nổi bật