48 cán bộ chuyên trách CNTT của 22 Bộ ngành được đào tạo IPv6

(ICTPress) - Trong hai ngày 26 – 27/10 tại Hà Nội, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức hai lớp đào tạo triển khai thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 cho 48 cán bộ của các Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của 22 Bộ, Ngành.

Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam Trần Minh Tân trao các chứng chỉ đào tạo IPv6 cho các học viên

Khóa tập huấn, đào tạo tập trung các nội dung chính gồm: Cung cấp thông tin về tình hình triển khai IPv6 tại Việt Nam và quốc tế; Lộ trình và hiện trạng triển khai IPv6 tại Việt Nam và thế giới, các chính sách của Việt Nam đối với việc thúc đẩy IPv6, đặc biệt là vai trò của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong hoạt động thúc đẩy triển khai IPv6 tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo cũng trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về hoạt động của mạng Internet trên nền giao thức IP, hiện trạng tài nguyên địa chỉ IP toàn cầu và sự cần thiết của việc chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang IPv6.

Học viên được cung cấp kiến thức cơ bản về cách biễu diễn, các dạng địa chỉ IPv6, cấu trúc địa chỉ IPv6 và cách thức hoạt động của giao thức IPv6 và được cung cấp các kiến thức về công nghệ chuyển đổi giao tiếp IPv4, IPv6; Các công tác cần thiết để chuyển đổi IPv6.

Khóa đào tạo nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đào tạo IPv6 cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước”, cụ thể là “Tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho các cán bộ của các Vụ/Cục CNTT, Trung tâm CNTT của các Bộ, Ban Ngành” theo Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Kết thúc hai khóa học, các học viên đã được cấp chứng chỉ đào tạo. Dự kiến chương trình đào tạo này sẽ được tiếp tục trong thời gian tới.

Minh Anh

Tin nổi bật