Syndicate content

Tiếng nói ICTPress

Lý luận phê bình không có nghĩa chỉ là phê bình mà còn là phát hiện những cái hay, cái mới, cái sáng tạo.

Ngày 01/04/2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã có buổi giao lưu, đối thoại với đoàn viên thanh niên Bộ TT&TT nhân Hội nghị đánh giá công tác năm 2010 của Đoàn TNCS HCM.

Đại diện các Sở TT&TT cho rằng, để thực hiện thành công Đề án này, trước hết cần tháo gỡ khó khăn về vốn, kêu gọi sự chỉ đạo tập trung từ lãnh đạo các tỉnh, thành phố...

Được đánh giá nắm giữ 50% thành công của các dự án phát triển ứng dụng CNTT-TT của cơ quan Nhà nước, nhưng doanh nghiệp phần mềm đang gặp khó vì những quy định, chính sách quá phức tạp.

Vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược về chọn Ngày Công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam, song phần lớn cho rằng nên lấy ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết 49/CP ngày 4/8/1993 về phát triển CNTT Việt Nam.