Báo Lào ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào-Việt Nam

Tờ PathetLao số ra ngày 19/9 đăng bài xã luận ca ngợi mối quan hệ truyền thống giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam anh em là di sản vô giá, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Tờ PathetLao số ra ngày 19/9 đăng bài xã luận ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào-Việt Nam.

Bài xã luận khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Lào-Việt Nam đã được thử thách qua những giai đoạn cách mạng khó khăn, gian khổ. Trong đó, tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam anh em là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Bài báo dẫn chứng cho biết, sự phối hợp chiến đấu giữa quân đội và nhân dân Lào với các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đã góp phần vào mọi thắng lợi của sự nghiệp giải phóng đất nước Lào.

Cán bộ, chiến sĩ và chuyên gia quân sự Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng với quân đội và nhân dân Lào, bám sát nhiệm vụ, anh dũng chiến đấu trên mọi mặt trận.

Bài báo viết, trong suốt giai đoạn trưởng thành, chiến đấu giành thắng lợi, hai quân đội Lào-Việt Nam anh em đã trải qua nhiều thử thách, không chỉ trong giai đoạn đấu tranh giải phóng đất nước mà còn cả trong giai đoạn đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Nguồn gốc của mối quan hệ liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam trong giai đoạn đầu của cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương vì sự nghiệp đấu tranh chống lại sự cai trị của thực dân Pháp.

Căn cứ vào vị trí địa lý-chiến lược và do thấy được con đường cứu nước đúng đắn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam có mối quan hệ với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Lào, cách mạng Lào và Việt Nam phải kề vai sát cánh, tự nguyện chia sẻ với nhau những khó khăn, cùng chung một chiến hào, chung một kẻ thù, cùng chia ngọt sẻ bùi “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”.

Thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ là điều phi thường mang tính lịch sử, là mốc son đầu tiên của mối quan hệ đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Theo bài báo, cho đến giai đoạn bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước ngày nay, mặc dù tình hình thế giới và khu vực ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều nguy cơ; các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại thành quả của cách mạng mỗi nước cũng như chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, nhưng với tinh thần và truyền thống của mối quan hệ đoàn kết liên minh chiến đấu đã có từ lâu, hai quân đội Lào-Việt Nam đã tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau không kể trong mọi tình huống, mọi điều kiện.

 

Sự chia sẻ, phối hợp giữa hai bên ngày càng được đề cao, phát triển một cách toàn diện. Sự tin tưởng, gắn bó thủy chung của mối quan hệ hợp tác trên mọi mặt kể cả ở cấp Trung ương và địa phương, dù là trên lĩnh vực chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, đào tạo đội ngũ cán bộ...

Tất cả điều đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển của quân đội mỗi nước theo hướng cách mạng, hiện đại, nâng cao vị trí, vai trò của quân đội hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bài báo khẳng định, những chiến công oanh liệt, những thành quả thắng lợi mà hai quân đội Lào và Việt Nam giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới ở mỗi nước đã trở thành tấm gương sáng và trở thành di sản vô giá, là bằng chứng khẳng định cho thế giới thấy được tinh thần đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Điều đó cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ của hai quân đội được kế thừa, học tập tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu; sự anh dũng, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân; tình bạn thật sự, tình đồng chí anh em giống như lời bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” của Việt Nam.

Hai sườn núi Trường Sơn cũng giống như hai dân tộc Lào-Việt Nam cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, không thể nào chia cắt được.

Theo bài báo, truyền thống của mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa hai quân đội của hai nước Lào-Việt Nam anh em không phải ngẫu nhiên được sinh ra, mà được ra đời từ trong thử thách khói lửa của cuộc đấu tranh giải phóng đất nước; được sinh ra từ dòng máu và giọt nước mắt của sự hy sinh bởi nhiều thế hệ; là tình cảm trong sáng khó tìm, có một không hai trên thế giới.

Do đó, bài báo kêu gọi phát huy truyền thống và di sản vô giá của mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt trong giai đoạn mới ngày càng phát triển, tăng cường về chất lượng, đi vào chiều sâu.

https://nhandan.vn/bao-lao-ca-ngoi-moi-quan-he-dac-biet-giua-quan-doi-hai-nuoc-lao-viet-nam-post715893.html

Tin nổi bật