Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo TT&TT Nhiệm kỳ II (2008 - 2013)

1- Nhà báo Nguyễn Huy Luận, Chủ tịch Liên chi hội TT&TT

2- Nhà báo Nguyễn Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tem

3- Nhà báo Bùi Quốc Việt, Phó Chủ tịch, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, VNPT

4- Nhà báo Nguyễn Bá, Ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam

5- Nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương, Ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VNMEDIA

6- Nhà báo Nguyễn Tiến Linh, Ủy viên, Thư ký Chi hội Nhà báo TT&TT TP. HCM

7- Nhà báo Nguyễn Lan Phương, Ủy viên, Chánh Văn phòng

8- Nhà báo Phạm Anh Tuấn, Ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VIETNAMNET

9- Nhà báo Phạm Thu An, Ủy viên