59 tác phẩm vào Chung khảo Giải "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Chiều 8/10, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 đã tổ chức họp Hội đồng Chung khảo. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/8, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.181 tác phẩm dự thi hợp lệ của 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 đã tổ chức họp Hội đồng Chung khảo.

Từ 1.181 tác phẩm dự thi hợp lệ của 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, ngày 16/9/2021, Ban Tổ chức Giải đã tổ chức họp Hội đồng sơ khảo để tiến hành chấm sơ khảo các tác phẩm tham dự Giải.

Sau hơn hai tuần chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 59 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xếp hạng: A, B, C và khuyến khích.

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 đã dự kiến số lượng Giải lần thứ 3 gồm 44 giải (Giải A: 4 giải, Giải B: 10 giải, Giải C: 12 giải, Giải Khuyến khích: 18 giải).

Trên cơ sở kết quả bình chọn, Hội đồng Chung khảo có thể lựa chọn ra 1 tác phẩm xuất sắc nhất để đề nghị xếp giải đặc biệt. Đồng thời có văn bản báo cáo với Ban Chỉ đạo Giải,  có công văn đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trao giải đặc biệt cho cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu, thành viên trong hội đồng đã cho ý kiến về cơ cấu các giải trên các loại hình và xem xét về giải đặc biệt nếu có tác phẩm xuất sắc.

Từ ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng Chung khảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết: "Với tinh thần dân chủ, khách quan, thành viên Hội đồng sẽ lựa chọn ra những tác phẩm xứng đáng để tiến hành vinh danh tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021. Từ đó góp phần thiết thực thể hiện và hưởng ứng quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí".

Song song với hoạt động chấm giải, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và cổ vũ, động viên những nhà báo có thêm nhiều tác phẩm tâm huyết hơn nữa đối với công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong thời gian tới.

Nguồn: Nguyên Phong/congluan.vn

https://congluan.vn/59-tac-pham-vao-chung-khao-giai-bao-chi-voi-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-post160464.html

Tin nổi bật