Syndicate content

Chuyển động ngành

Công nghệ mở ngày nay không còn chỉ là mã nguồn mở nữa, mà còn là kiến trúc mở và chuẩn mở. Và đi cùng công nghệ mở là văn hóa mở.

Số tiền 1 tỷ đồng này sẽ được để dành mua các vật tư, cây giống, con giống và chuyển tới tận tay những người dân miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt, giúp đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Đây là số tiền do toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tập đoàn VNPT chung tay đóng góp, mỗi người một ngày lương.

Chiều ngày 19/10/2020, Bộ TT&TT đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai.

Cùng với việc tôn vinh 31 cơ quan nhà nước, đơn vị chuyển đổi số tiêu biểu, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020 đã chọn trao giải cho 40 sản phẩm, giải pháp công nghệ số xuất sắc của 27 doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ.

Đây là mùa giải thu hút nhiều đơn vị tham gia, quy tụ nhiều bộ sách có giá trị lý luận thực tiễn cao.

Triển lãm Tem Bưu chính Hà Nội mở rộng 2020 sẽ được tổ chức để chào mừng các sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước và Hà Nội trong năm 2020.

Chuyên mục chính sách pháp luật TT&TT cung cấp thông tin một cách hệ thống về các văn bản chính sách, pháp luật trong lĩnh vực TT&TT, công tác xây dựng và hoạch định chính sách, pháp luật...