Syndicate content

Chuyển động ngành

Gen Z cần thay đổi mình, ứng dụng CNTT hàng ngày để trở thành một công dân số thực thụ trên môi trường trực tuyến.

Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ TT&TT phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm cuộc thi viết thư quốc tế UPU (1971-2021)" gồm 01 mẫu tem. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 09/10/2021 đến ngày 30/6/2023.

BugRank là một nền tảng Bug bounty nguồn mở và phi lợi nhuận được phát triển bởi VNSecurity Foundation.

Chương trình do Đoàn Khối Doanh nghiệp (DN) Trung ương phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) triển khai từ tháng 10/2021.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu về chuyển đổi số (CĐS) DN thời COVID.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Truyền thông Cuba Mayra Arevich Marín nhất trí sẽ tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực về an toàn thông tin, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, ứng cứu và xử lý các sự cố máy tính.

Hơn 4,7 triệu tờ báo sẽ được các doanh nghiệp TT&TT gửi tặng miễn phí đến người dân trong vùng dịch COVID-19.

HCL sẽ hỗ trợ quá trình đào tạo cho việc phát triển phần mềm tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của HANCOM.

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới.

Ngày 11/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) phát động phong trào thi đua đặc biệt "BĐVN đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD" và hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) ngành TT&TT tiếp tục có nhiều đề xuất sáng tạo, chung tay, góp sức, chia sẻ, đồng hành cùng đất nước vượt qua đại dịch.

Năm 2021, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quyết định phát hành bộ tem.