Mô hình nào để thiết kế chiến lược băng rộng

(ICTPress) - Một cây quyết định có thể hỗ trợ các chính phủ trong việc thiết lập thực tiễn tốt nhất cho kế hoạch băng rộng.

Có nhiều cấp độ các quyết định được áp dụng để thiết kế một kế hoạch băng rộng. Có rất nhiều thông tin của các nước đã thực thi các quyết định ở một số cấp độ. Một cây quyết định có thể hỗ trợ các chính phủ trong việc thiết lập thực tiễn tốt nhất cho kế hoạch băng rộng.

Một cây quyết định là một công cụ hỗ trợ quyết định sử dụng mô hình quyết định kiểu hình cây và các kết quả hay hậu quả có thể của mô hình này. Mô hình này gồm ba loại node:

- Các node quyết định (hình vuông)

- Các node cơ hội (hình tròn), và

- Các node kết thúc (hình tam giác).

Hình vuông thể hiện sự tập trung của một quyết định cơ bản được thực hiện và hình tam giác mang lại các lựa chọn hay giải pháp sẵn sàng cho nhà hoạch định chính sách. Hình tròn thường ở giữa hình vuông và hình tam giác và thể hiện khả năng (ở đâu thích hợp) để hỗ trợ hơn nữa cho nhà hoạch định chính sách.

Áp dụng khái niệm này vào việc hình thành một kế hoạch băng rộng quốc gia, thách thức có thể được nắm giữ nhờ sáu cấp node quyết định (xem hình). Cây quyết định ở đây không chứa các node cơ hội, vì hai lý do. Lý do đầu tiên là phụ thuộc các khả năng chủ quan liên quan đến bất kỳ node cơ hội nào sẽ thay đổi khác nhau ở mỗi nước. Thứ hai trong khi các tải trọng cơ hội có thể được giới thiệu, cho rằng, phụ thuộc vào một số các quốc gia quyết định dựa trên các lựa chọn cụ thể, điều này không thể đưa đến thực tiễn tốt nhất, nhưng chỉ ra một bản chất nhóm.

Khi trèo cây, không nhất thiết phải tuân thủ chặt chẽ chuỗi các node quyết định theo trình tự. Nhiều nước đã đi theo một chuỗi đang thay đổi. Tuy nhiên, nhìn chung các cấp độ 1 và 2 là chuỗi khởi động logic và hiệu quả nhất, cũng như rủi ro thấp nhất cho một kế hoạch quốc gia nhiều thông tin. Ưu điểm của việc sử dụng cây quyết định là, ở từng cấp, kinh nghiệm của nhiều nước là chuyển sang tư duy hình thành.

Trong khi các node cuối được mô tả trong mô hình thể hiện một loạt các lựa chọn không đáng kể cho một quốc gia ở mức điểm quyết định, trong một số trường hợp có một sự kết hợp các lựa chọn. Ở từng cấp, kinh nghiệm từ một số nước là chuyển sang một tư duy hình thành.

Cây quyết định: Sáu cấp node quyết định

(Nguồn: ITU News Magazine 9/2011)

Tin nổi bật