Đâu là giá trị thật của Apple

(ICTPress) - Apple thực sự hoạt động hiệu quả như thế nào? Horace Dediu của Asymco gần đây đã nghiên cứu chi tiết tài chính của Apple và sử dụng hai phương pháp đánh giá phổ biến để nhận định về tổng giá trị của nhà sản xuất iPhone này.

Đầu tiên, Dediu tính toán hệ số giá thu nhập trên cổ phiếu (hệ số P/E) của Apple bằng cách sử dụng doanh thu của Apple trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua. Theo Dediu, Apple có một hệ số P/E 13,3. So sánh với Google có hệ số P/E là 29, Microsoft có hệ số 13,7 và Samsung có hệ số P/E là 11. Một công ty khác được so sánh là Amazon có hệ số P/E là 1270.

Như Dediu đã đề cập, P/E của Apple là 13,3 cho thấy một nhà đầu tư đã mua một cổ phiếu của Apple có thể trông đợi thu lại sự đầu tư ban đầu này với doanh thu từ công ty qua một giai đoạn thời gian là 13,3 năm. Bất cứ thu nhập nào sau giai đoạn này là “lợi nhuận” cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nhà phân tích đã cho ra rằng các hệ số P/E thực tế là các chỉ số thấp của một giá trị thực của công ty. Dediu cho biết “Một công ty có thể trì hoãn thu nhập (như Apple và Microsoft thực hiện), công ty đó có thể đầu tư thu nhập (như Amazon làm) và có thể tránh khai thuế vì có thể chịu phí tổn. Vì lý do này, Dediu tin rằng hệ số giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền nhàn rỗi  (EV/FCF) là một chỉ số tin cậy hơn nhiều của tổng giá trị của một công ty.

Như Dediu cho biết, giá trị doanh nghiệp “không phải là một vấn đề dư luận nhưng là một thực tế” - bao gồm nợ trong tính toán giá trị và “loại trừ tiền mà là một phương pháp hiệu quả cũ”. Tương tự, dòng tiền nhàn rỗi chỉ bao gồm dòng tiền đang hoạt động sau khi tiền vốn đã được trừ đi.

Mặc dù cả hai hệ số này mang tới cho các nhà đầu tư một ý tưởng là một công ty sẽ hoạt động hiệu quả như thế nào, Dediu cho biết các hệ số này có thể “dối trá” trong một số tình huống cụ thể. Ví dụ, “nếu một công ty có số tiền tối thiểu và tuyên bố dòng tiền nhàn rỗi như là thu nhập sau đó các hệ số là giống nhau”. Tuy nhiên, các hệ số P/E và EV/FCF của Apple khác khác biệt. Theo Dediu, Apple có một hệ số EV/FCF là 7,54, gần một nửa với hệ số P/E được tính toán.

Nói một cách khác, thị trường nhận thấy Apple thực sự có “hơn 7 năm có lãi và không phải 13. Điều này đặt công ty có trụ sở Cupertino, California vượt xa với 4 đối thủ công nghệ còn lại.

Do đó, tại sao có nhiều sự nhầm lẫn về giá trị của Apple? Dediu co biết các nhà đầu tư đã có thể khởi động lại bằng doanh thu chưa thực hiện của Apple. Theo nhà phân tích, “Chúng ta đã có những nhầm lẫn tương tự khi cho rằng công ty này thu nhập phần lớn từ iPhone”.

QM

Theo Wall Street

Tin nổi bật