Báo điện tử VNMedia và Tạp chí XHTT cân bằng thu chi vào năm 2015

(ICTPress) - “Phấn đấu đến hết năm 2015 cân bằng được doanh thu và chi phí cho các hoạt động thường xuyên” là mục tiêu được lãnh đạo hai báo điện tử VNMedia và Tạp chí Xã hội thông tin cho biết mới đây.

5 năm qua, Báo điện tử VNMedia đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vượt qua chính mình và đạt được những tiến bộ nổi bật. Từ một trang tin điện tử của doanh nghiệp trở thành một báo điện tử tin cậy, có uy tín trong xã hội; một cơ quan báo chí thực sự của Tập đoàn VNPT.

Báo điện tử VNMedia đã tích cực vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là báo điện tử đi đầu trong việc tuyên truyền, phản ảnh các hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông.

Báo đã từng bước phát triển kinh doanh tạo nguồn thu từ con số 0 của một đơn vị đặc thù vốn chỉ hoạt động báo chí và trong nhiều năm, từ 2000 đến 2008 không có định hướng về kinh doanh. Doanh thu của Báo tính đến thời điểm tách ra khỏi VDC liên tục tăng trưởng, năm 2008 là 290 triệu đồng, năm 2009 là 2,01 tỷ đồng, năm 2010 là 2,5 tỷ đồng, năm 2011 là 3,6 tỷ đồng và năm 2012 là 5,5 tỷ đồng.

Tạp chí Xã hội thông tin là ấn phẩm truyền thông mang tính xã hội của Tập đoàn VNPT, là kênh thông tin quan trọng tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phảm, dịch vụ Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin, điện tử, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn VNPT.

 

Ngoài ra, Tạp chí còn có ấn phẩm Tạp chí Xã hội thông tin kỳ 3 (Telecom&IT), là kênh quảng báo VNPT ra thế giới. Phụ trương VNPT Business Review (tiếng Anh) phục vụ truyền thông quốc tế của VNPT.

Song song với các ấn phẩm giấy, Tạp chí còn quan tâm phát triển các kênh thông tin điện tử. Tạp chí đã triển khai ấn phẩm XHTTOnline, tại địa chỉ: www.xahoithongtin.com.vn. Ngoài ra, cổng thông tin điện tử WHO.vn do VNPT và Bộ Y tế phối hợp cùng cấp thông tin, phục vụ các thông tin về chăm sóc sức khỏe cồng đồng; các trang Xfun, Xso, dịch vụ GTGT 19001288…

Tạp chí Xã hội thông tin trong những năm qua đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tạo nguồn thu và doanh thu liên tục tăng trưởng: năm 2008 là 3,080 tỷ đồng, năm 2009 là 4,5 tỷ đồng, năm 2010 là 5,3 tỷ đồng, năm 2011 là 5,4 tỷ đồng và năm 2012 là 6,5 tỷ đồng.

Đánh giá về hoạt động của báo điện tử VNMedia và Tạp chí Xã hội thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết hai tờ báo đã phát huy được vai trò của mình. Về kinh tế báo chí và tôn chỉ mục đích đã thực hiện được nhiệm vụ của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ghi nhận báo điện tử VNMedia đã phát triển ổn định và sự phát triển của Tạp chí XHTT. Tạp chí XHTT là một trong những Tạp chí có thương hiệu và độc giả, lan tỏa trong nước và quốc tế, đã thông tin đến độc giả những kiến thức về khoa học công nghệ trong lĩnh vực BCVT, CNTT cho Ngành, VNPT và những cán bộ làm trong Ngành.

Mai Nguyễn

Tin nổi bật