Syndicate content

Tiếng nói ICTPress

Những người gây ra cuộc chiến nước mắm này phải bị loại khỏi thị trường. Bởi, chẳng thể nào kì vọng những bàn tay bẩn có thể làm ra nước mắm sạch.

(ICTPress) - Lịch sử ngành Thông tin Truyền thông Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, gắn liền với sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

(ICTPress) - Hiện vẫn chưa có cơ sở đào tạo nào ở VN triển khai đào tạo ngành Bưu chính bậc đại học. Học viện Công nghệ BCVT đang tích cực nghiên cứu xem liệu đã đến thời điểm chín muồi để mở ngành Bưu chính hay chưa.

(ICTPress) - Với những mẫu tem bầu cử Quốc hội của nước ta được giới sưu tập tem trong nước và thế giới cho rằng khá độc đáo và hiếm có trên thế giới...

(ICTPress) - Hơn 40 năm đã qua, nhưng tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn đang thôi thúc cả dân tộc ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước...

(ICTPress) - Có một con tem có phụ thu “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” trong tay chúng ta không khỏi có chút tự hào vì khi thấy mình đã có những cố gắng để làm tròn bổn phận.

(ICTPress) - Thị trường Viễn thông hình thành thế "chân vạc" và 3 DN trong nước vẫn chiếm thị phần chủ đạo mặc cho các hiệp định WTO hay TPP tác động lên lĩnh vực Viễn thông và CNTT.

(ICTPress) - Không khí phấn khởi, tin tưởng trong cộng đồng những người sưu tập tem Việt Nam chỉ nảy sinh khi chúng ta đồng tâm nhất trí.

(ICTPress) - Phải chăng ngoài nhiều yếu tố về quản trị, VNPT cần một sự nhận diện thương hiệu mạnh hơn nữa.

(ICTPress) - Lịch sử là một dòng chảy liên tục. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, còn ngày hôm nay thì chắc chắn nó phải bắt đầu từ ngày hôm... qua rồi.

(ICTPress) - Vấn đề đặt ra cho các nhà báo cũng giống như các nhà sản xuất hàng hóa khi phải trả lời ba câu hỏi.

Người dân chưa biết đến khi nào ngành điện mới hoạt động theo đúng cơ chế thị trường?