Phổ biến điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng

Ngày 22/5/2018, tại Hà Nội, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo đã chủ trì và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ TTTT, các Sở TTTT khu vực phía Bắc, các tổ chức doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực CNTT và thông tin điện tử (TTĐT), các Nhà đăng ký (NĐK) tên miền, các địa lý NĐK tên miền khu vực phía Bắc, khu vực phía Bắc… Hội nghị nhằm phổ biến kịp thời và giải đáp các quy định mới của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cho các cơ quan, đơn vị, DN, cá nhân.

Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết Nghị định số 27/2018/NĐ-CP xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, quản lý, sửa đổi bổ sung, tháo gỡ một số điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho DN. Hội nghị cần tập trung lắng nghe, trao đổi để nhận thức rõ các nội dung sửa đổi, bổ sung mới để đảm bảo đưa Nghị định sớm vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã cho biết theo thống kê của Vụ, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP cắt bỏ được 11 điều kiện đầu tư kinh doanh, 7 thủ tục hành chính, đồng thời cắt giảm được 20 thành phần hồ sơ liên quan đến thủ tục đầu tư kinh doanh.

Phổ biến các điểm mới của Nghị định tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) đã trình bày những điểm đáng lưu ý trong Nghị định 27/2018/NĐ-CP về quy định liên quan đến quản lý tên miền tại Việt Nam; Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử (TTĐT); Hoạt động mã xã hội, hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi trên mạng.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc VNNIC thông tin về các điểm mới về quy định liên quan đến quản lý tên miền

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc VNNIC, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quy định liên quan đến quản lý tên miền tại Việt Nam có hai điểm mới, đó là đưa các nội dung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".VN" từ Thông tư lên Nghị định cho phù hợp quy định của Luật Đầu tư và bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền chung mới cấp cao (New gTLD).

Nghị định mới đã được đưa vào những nội dung liên quan đến điều kiện và thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.VN”; thủ tục hành chính liên quan tới báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế (TMQT) tại Việt Nam quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ TTTT; đồng thời bãi bỏ các nội dung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại Thông tư để đảm bảo sự đồng bộ, đầy đủ và nhất quán với các quy định của Luật Đầu tư, Luật DN.

Trong khi đó, New gTLD là tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) mà Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) mở rộng cấp phát trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân trên thế giới theo chương trình mở rộng đuôi tên miền dùng chung cấp cao nhất của ICANN (chương trình New gTLD). Việc phát triển Chương trình đăng ký tên miền New gTLD đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xung đột về quyền lợi và tác động tới chính sách quản lý của các quốc gia trong đó có Việt Nam như: xung đột quyền lợi quốc gia Việt Nam từ các tên miền New gTLD; khả năng xung đột quyền lợi quốc gia từ mở rộng cấp phát các tên miền cấp 2 dưới New gTLD.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP quy định các nội dung về tiêu chí, nguyên tắc là sở cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD, bao gồm: (a) Tên miền là tên quốc gia, mã quốc gia Việt Nam; (b) Tên miền có các cụm từ là tên gọi, tên viết tắt của Việt Nam qua các thời kỳ, thể hiện hình ảnh quốc gia của Việt Nam; (c) Tên miền là tên địa danh, tên các địa bàn thuộc khu vực biên giới biển, khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới trên không của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; (d) Tên miền là tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (đ) Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; (e) Tên miền là tên di tích quốc gia và tên di tích quốc gia đặc biệt, tên bảo vật quốc gia, tên di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tên các biểu tượng văn hóa quốc gia, tên khu du lịch quốc gia Việt Nam; (g) Tên miền là tên gọi các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; (h) Tên miền có các cụm từ cần phải bảo vệ theo các quy định về an ninh, quốc phòng, ngoại giao của Việt Nam; (i) Tên miền là tên các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ của Việt Nam; (k) Các tên miền khác do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Theo đó, để thực hiện bảo vệ quyền lợi quốc gia liên quan tới tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD, bà Hiền đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan: Phối hợp Bộ TTTT thẩm định các yêu cầu đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD và thực hiện phản đối tới ICANN trong trường hợp các tên miền có thể xâm phạm lợi ích quốc gia. Các bộ, ngành, tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước: Lập danh mục, theo dõi việc đăng ký, sử dụng các tên miền thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị theo các tiêu chí đã được quy định tại Khoản 1 Điều 12a; Đề xuất kinh phí để thực hiện việc đăng ký sử dụng tên miền cần bảo vệ trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước để thực hiện bảo vệ quyền lợi quốc gia; Tham gia thẩm định yêu cầu đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD theo yêu cầu của Bộ TTTT.

Đối với các Sở TTTT cần tăng cường theo dõi, thanh, kiểm tra việc cung cấp thông tin trên mạng của các chủ thể tên miền trên địa bàn tỉnh, thành phố: Kiểm tra và xử lý vi phạm về việc đăng ký, sử dụng tên miền, hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền đối với các DN có cung cấp dịch vụ tại địa phương, đặc biệt là trong việc cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT; Tăng cường hiệu quả thực thi quy định quản lý về đăng ký, sử dụng cũng như cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT để hạn chế tình trạng hiện nay là các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào nhóm sử dụng TMQT.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đại diện Cục PTTH&TTĐT cho biết liên quan đến tổ chức, DN được cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổ chức theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP, DN hoạt động trang TTĐT tổng hợp chủ động cân đối tỷ lệ thông tin đăng tải trên trang TTĐT tổng hợp, bảo đảm những thông tin tích cực là chủ đạo, thông tin tiêu cực, thông tin về mặt trái xã hội không chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số tin, bài được đăng tải. Tổ chức, DN được cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin trên trang chủ của trang TTĐT tổng hợp theo đúng quy định. Chân trang cần cung cấp đầy đủ thông tin. Trang TTĐT tổng hợp của các cơ quan báo chí chỉ cung cấp thông tin theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và theo đúng quy định của giấy phép được cấp, không được tự ý sản xuất tin bài như các báo điện tử, tạp chí điện tử.

Sở TTTT các tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp cần lưu ý thận trọng, kiểm tra mục đích hoạt động trước khi xem xét cấp phép đối với trang TTĐT tổng hợp có tên miền thuộc địa phương khác, có tên miền có từ ngữ nhạy cảm, có thể gây hiểu lầm là trang TTĐT tổng hợp của cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước. Các Sở có thể xem xét thu hồi hoặc điều chỉnh cấp lại giấy phép đối với trang thông tin có tên miền không phù hợp; Cân nhắc năng lực quản lý của tổ chức, DN khi xin cấp giấy phép quá nhiều trang TTĐT tổng hợp, có hoạt động trang TTĐT tổng hợp và mạng xã hội trên cùng một tên miền; Nêu cụ thể lĩnh vực, nội dung thông tin dự kiến cung cấp lên trang TTĐT tổng hợp trên giấy phép, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoặc lĩnh vực hoạt động được ghi trong quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh của tổ chức, DN được cấp phép.

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, Cục PTTH&TTĐT lưu ý để tránh việc lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật, các DN thực hiện nghiêm các quy định về tài sản ảo, điểm thưởng trong trò chơi; tuyệt đối không được đổi thưởng, đổi tài sản ảo ra tiền mặt và các hiện vật có giá trị.

Đối với hoạt động thanh toán, hầu hết các DN đều sử dụng hình thức thanh toán qua thẻ cào viễn thông, hơn 80% doanh thu game trong nước thông qua hình thức thanh toán này chưa cụ thể, rõ ràng. Do đó, đề nghị các DN cần hết sức thận trọng khi sử dụng các hình thức thanh toán này và cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động thanh toán.

Lan Phương/ictvietnam.vn

Tin nổi bật