Cần Bộ TT&TT góp ý về tổ chức bộ máy nhà nước trên thế mạnh quản lý CNTT

(ICTPress) - "Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có thể đóng góp cho Quốc hội, Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992, Chính phủ nhiều vấn đề về tổ chức bộ máy nhà nước trong điều kiện về sử dụng, phát triển CNTT”.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho biết tại Hội nghị trực tuyến thảo luận góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của ngành TT&TT ngày 12/3/2013 tại Hà Nội.

Bộ TT&TT là Bộ quản lý về CNTT mà CNTT được Quốc hội, Chính phủ đánh giá rất phát triển. Tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp phù hợp một trong tình hình mới hiện nay, là tổ chức bộ máy nhà nước trên cơ sở nền tảng CNTT như thế nào. Ủy ban soạn thảo Hiến pháp và Chính phủ sẽ chú ý lắng nghe Bộ về vấn đề này.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Phúc cho biết mong Bộ giúp nghiên cứu tổ chức bộ máy nhà nước đã khoa học, phù hợp với điều kiện hiện nay chưa? Ví dụ góp ý cho việc tổ chức các đơn vị hành chính có nên nhiều cấp trong điều kiện CNTT phát triển như hiện nay có thể được sử dụng để tinh giảm hóa bộ máy nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Phúc lấy ví dụ trong quá trình Ban soạn thảo nghiên cứu tổ chức của các nước, trong đó có Tổ chức kiểm toán nhà nước Hàn Quốc đã không có kiểm toán khu vực vì CNTT đã hỗ trợ thực hiện kiểm toán.

Ngoài thế mạnh trên, ông Nguyễn Văn Phúc cho biết Bộ TT&TT còn có thế mạnh thứ hai là Bộ trực tiếp tham gia quản lý báo chí, xuất bản, nên có rất nhiều nội dung liên quan đến Hiến pháp, cụ thể là quyền con người, quyền công dân, nhiều nội dung liên quan đến chương III - Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.

Tại Hội nghị thảo luận này, các đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp TT&TT đã trình bày nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bên cạnh các ý kiến đã được gửi về đóng góp vào báo cáo chung của Ngành TT&TT.

Đánh giá công tác tổ chức lấy ý kiến cho Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ông Nguyễn Văn Phúc cho biết công tác tổ chức của Bộ TT&TT rất bài bản, đúng với Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ đạo của Chính phủ. Bộ TT&TT đã lấy ý kiến từ cơ sở, báo cáo tổng hợp rồi thảo luận. Nhiều góp ý tại Hội nghị này rất xác đáng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn ngành đã tập hợp, tổng hợp sơ bộ ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình. Theo báo cáo chung, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong ngành đều tin tưởng, phấn khởi, cơ bản đồng tình với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố; đồng thời, có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết góp phần hoàn thiện một bản Hiến pháp chất lượng, thể hiện được ý chí của nhân dân.

HM

Tin nổi bật