Sửng sốt hệ thống lưu trữ 120 petabyte của IBM

(ICTPress) - 120 petabyte có thể chứa 24.000.000.000 (24 tỷ) bài hát.

Một lần nữa IBM lại đang làm sửng sốt thế giới bởi các kỷ lục kỹ thuật và công nghệ. Lần này các nhà nghiên cứu của IBM đã xây dựng hệ thống lưu trữ lớn chưa từng có, đạt 120 petabyte (120 triệu gigabyte). Ổ đĩa này có dung lượng tương đương 200.000 ổ đĩa thông thường tại các phòng nghiên cứu ở Almaden, California của IBM.

Để hiểu được 120 petabytes lớn đến chừng nào, ta hãy xem khẩu hiệu (slogan) của Apple cho 5GB iPod là “1.000 bài hát trong túi bạn” nó tương đương với 200 MP3 tệp/gigabyte. Trên cở sở phép đo này thì 120 petabyte có thể chứa 24.000.000.000 (24 tỷ) bài hát. Hãy thử để ở túi bạn ổ đĩa này.

Thăng Long

                                                                  (Theo PC World 09/2011)

Tin nổi bật