Trung tâm báo chí TP.HCM sẽ hoạt động trước ngày 30/4

Trung tâm báo chí TP.HCM sẽ hoạt động trước ngày 30/4/2019. Đồng thời Trung tâm này sẽ trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. 

Sau khi nhận tờ trình của Sở Nội vụ, mới đây ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch TP.HCM trong cuộc họp với đại diện các Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông để bàn về việc triển khai đề án thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM. 

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch TP.HCM phát biểu tại hội thảo Đề án xây dựng Trung tâm Báo chí hiện đại TP.HCM được tổ chức vào tháng 12/2018. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Làm việc với các sở ngành ông Tuyến chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND TP.HCM rà soát, tham mưu Thường trực UBND TP.HCM ban hành quyết định thành lập Trung tâm báo chí theo chủ trương, kết luận của Ban thường vụ Thành ủy và các quy định Nhà nước. 

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư các dự án, hạng mục, triển khai sửa chữa, cải tạo mặt bằng trụ sở làm việc, mua sắm tài sản. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện các thủ tục, sớm đưa Trung tâm báo chí vào hoạt động trước ngày 30/4.

Đồng thời, Phó Chủ tịch TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông về cơ chế tài chính của Trung tâm báo chí trong giai đoạn thành lập đến hết năm 2020.

Trong đó, Trung tâm báo chí sẽ trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Sau giai đoạn 2020, Trung tâm báo chí lập phương án tự chủ gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP.HCM điều chỉnh phân loại cho phù hợp.

Sở Tài chính đề xuất trình UBND TP.HCM kinh phí hoạt động của Trung tâm báo chí trong vòng 2 năm và giao kinh phí trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông để sửa chữa, cải tạo mặt bằng và mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ Trung tâm báo chí từ nguồn dự phòng ngân sách TP năm 2019.

Tổng chi phí đầu tư Trung tâm báo chí ban đầu ước khoảng 34,5 tỷ đồng. Kinh phí hoạt động thường xuyên năm đầu tiên là 2 tỷ đồng. Trung tâm bao gồm các khu chức năng, phòng họp báo nhanh và phòng họp báo chính thức.

Trước đó, vào tháng 12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức hội thảo Đề án xây dựng Trung tâm Báo chí hiện đại TP.HCM. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Trước đó, ngày 26.2, Sở Nội vụ TP.HCM đã có tờ trình Chủ tịch UBND TP về thành lập Trung tâm báo chí thành phố trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Trung tâm báo chí TP.HCM sẽ có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông để các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức họp báo theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí. Thực hiện chức năng đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm của lãnh đạo thành phố đến các cơ quan báo chí một cách công khai, minh bạch và chính xác.

Trung tâm báo chí sẽ tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin từ các sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan có thẩm quyền khác để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện khác có liên quan; thực hiện nội dung hợp tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước trong lĩnh vực báo chí và truyền thông theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Trung tâm báo chí thành phố còn hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan xuất bản, báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật, thích ứng với xu thế báo chí đa phương tiện báo chí và truyền thông; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan xuất bản, báo chí.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm báo chí có giám đốc và các phó giám đốc. Trong giai đoạn đến năm 2020, dự kiến số lượng người làm việc là 14 biên chế. Tùy quy mô, tính chất từng sự kiện và nguồn kinh phí đảm bảo được, Trung tâm Báo chí có thể xem xét phương án thuê thêm cộng tác viên hoặc dịch vụ bên ngoài.

Về cơ chế tài chính, trong giai đoạn đến 2020, Trung tâm báo chí là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; giai đoạn sau năm 2020 là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, hướng đến tự chủ hoàn toàn theo lộ trình và thời gian hoạt động thích hợp.

Ngoài ra, Trung tâm báo chí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Nguồn: P.V/congluan.vn

Tin nổi bật