Bổ sung Báo điện tử Chính phủ vào Quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung Báo điện tử Chính phủ vào dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hoàn thiện Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Nguồn: Phương Nhi/baochinhphu.vn

Tin nổi bật