Báo Đảng hướng dư luận xã hội vào những điều tích cực, tốt đẹp

Chiều 22/4, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Báo Quảng Trị khai mạc Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên lần thứ 10, có chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Toàn cảnh hội thảo hội thảo chiều 22/4 tại thành phố Đông Hà.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cùng lãnh đạo, biên tập, phóng viên 18 cơ quan Báo Đảng tham dự.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ nhấn mạnh tại phát biểu đề dẫn hội thảo, trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn về chính trị, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thì việc các Báo Đảng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện trên mặt trận báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới. Nhờ đó, nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được giữ vững.

Tại hội thảo, nhiều tham luận của các đại biểu góp phần khẳng định, mục tiêu của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là tạo nhận thức đúng đắn, niềm tin vững chắc vào bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cơ quan Báo Đảng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là bảo vệ Đảng, là bảo vệ Tổ quốc trên các phương diện chủ quyền lãnh thổ, chế độ chính trị, nền kinh tế, bảo vệ bản sắc văn hóa, vị thế ngoại giao, quyền và lợi ích của người dân Việt Nam nhằm xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững…

Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai cho biết, thời gian qua Báo Đảng đã có nhiều đóng góp tích cực, đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này của không ít các tờ Báo Đảng vẫn còn bộc lộ những hạn chế. Ở một số sự kiện, tính định hướng và sức lan tỏa từ các tờ Báo Đảng chưa cao.

Bà Phan Thị Quỳnh Mai gợi ý, để công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới các tờ Báo Đảng cần tập trung thực hiện tốt các nội dung chính như: Các cơ quan chỉ đạo, quản lý cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò các tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí. Chỉ đạo tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đổi mới tư duy, cách thức chỉ đạo, quản lý báo chí theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, nhất là đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên lần thứ 10 đã mạnh dạn chọn chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” để thảo luận, từ đó cùng nhau đưa ra những giải pháp thiết thực, kịp thời và hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đặc biệt quan trọng này của Báo Đảng các tỉnh, thành phố.

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, đã huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Gắn việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị với các nghị quyết, chương trình hành động, phong trào thi đua, hoạt động của đoàn thể, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW thành nội dung tại diễn đàn sinh hoạt chuyên đề hằng năm đối với các chi bộ đảng trong toàn tỉnh; vào nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Tổ chức sâu rộng các cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang mong muốn, mỗi nhà báo cần trang bị đầy đủ hơn nữa cho mình những kiến thức, kỹ năng; có thái độ tỉnh táo trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động để có phương thức đấu tranh, phản bác hiệu quả. Từng cơ quan Báo Đảng các địa phương tập trung hơn nữa để đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ, đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Báo Đảng cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của quê hương, đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; hướng mạnh dư luận xã hội vào những điều tích cực, tốt đẹp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và thực sự phát huy tốt vai trò dẫn nguồn cho các trang mạng của hệ thống chính trị, địa chỉ thông tin tin cậy của người dân và người sử dụng mạng xã hội.

https://nhandan.vn/bao-dang-huong-du-luan-xa-hoi-vao-nhung-dieu-tich-cuc-tot-dep-post749205.html

Tin nổi bật