Xây dựng định mức hỗ trợ các trạm BTS đảo Trường Sa và các đảo xa bờ

(ICTPress) - Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ TT&TT phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách và định mức hỗ trợ cho các trạm BTS đảo Trường Sa và các đảo xa bờ trong Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích (VTCI) giai đoạn 2011-2015.

Ngày 22/9/2011, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6619 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc Bộ TT&TT đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho cá nhân, hộ gia đình của Chương trình cung ứng dịch vụ VTCI giai đoạn 2006 - 2010.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý cho phép sử dụng nguồn kinh phí giai đoạn 2006 - 2010 để tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí duy trì thuê bao điện thoại cố định cho cá nhân, hộ gia đình thuộc khu vực 3 và khu vực 2 vùng viễn thông công ích từ ngày 1/1/2011 cho đến khi Chương trình VTCI giai đoạn 2011 - 2015 được phê duyệt.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ TT&TT phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách và định mức hỗ trợ cho các trạm BTS đảo Trường Sa và các đảo xa bờ cũng như mạng thông tin chuyên dùng phục vụ phòng chống thiên tai để thực hiện trong Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện các quy định về tài chính, Bộ TT&TT chỉ đạo Quỹ VTCI Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc thu nộp các khoản đóng góp và quản lý quỹ theo đúng quy định.

Ra đời trong bối cảnh viễn thông ở nước ta phát triển nhanh nhưng mức độ phổ cập dịch vụ còn thấp và không đồng đều, Chương trình Cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2006-2010, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 (gọi tắt là Chương trình 74), nhằm mục đích tăng mức độ phổ cập dịch vụ viễn thông tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Tính đến nay, sau 5 năm triển khai, mật độ điện thoại ở các địa phương thuộc vùng được cung cấp dịch vụ VTCI đạt khoảng gần 16 máy/100 dân, vượt xa mục tiêu là 5 máy/100 dân. 40% số hộ dân trong vùng công ích có điện thoại cố định; 97% số xã có điểm truy nhập điện thoại công cộng, trừ một số xã mới được tách, thành lập...

Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình cung ứng dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015 đã được Bộ TT&TT hoàn thành và trình lên Thủ tưởng Chính phủ vào ngày 29/7/2011.

Linh Hoàng

Tin nổi bật