Thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC-COVID do Ban Chi đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, ứng dụng VN-eID do Bộ Công an quản lý là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. 

VN-eID cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. VN-eID và PC-COVID hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt.

QR Code được yêu cầu thống nhất sử dụng. Cụ thể, người dân sẽ sử dụng mã QR Code trên thẻ căn cước công dân, khi sử dụng trên ứng dụng di động thì thống nhất cách thức hiển thị mã QR Code theo Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2021.

Địa phương được đề nghị không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch khác, thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống COVID-19 để thuận tiện nhất cho người dân./.

Nguồn: ictvietnam.vn

Tin nổi bật