Thương hiệu sách Y học hợp tác với HARDI

Thương hiệu sách Y học MedInsights thuộc Alpha Books ký kết hợp tác cùng Viện Đánh giá chất lượng và Phát triển nguồn nhân lực Y tế (HARDI) ngày 24/11/2022.

Đại diện hai đơn vị ký kết hợp tác

MEDINSIGHTS là thương hiệu sách y học của Công ty CP Sách Alpha. Các sản phẩm của MEDINSIGHTS hiện tập trung vào: sách y học thường thức cho người dân, y học chuyên ngành cho các y bác sĩ, sách tham khảo cho cán bộ y tế và các sản phẩm nội dung số liên quan.

HARDI là tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng thực hiện các nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ về kinh tế y tế và quản trị bệnh viện. Mục tiêu của HARDI là tăng cường năng lực nghiên cứu, trao đổi thông tin, thúc đẩy sự hiểu biết, phối hợp và liên kết giữa chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và các cá nhân liên quan trong các chương trình nghiên cứu, đào tạo về kinh tế y tế, bao gồm quản trị hệ thống y tế, quản lý nguồn nhân lực y tế và quản lý chất lượng dịch vụ y tế.

Nằm trong bối cảnh ngành y tế còn tồn tại nhiều vấn đề về quản lý chất lượng dịch vụ y tế cần được giải quyết, đồng thời thiếu các sách và tài liệu hướng dẫn tinh gọn, chuẩn xác, cập nhật, dễ hiểu cho nhân sự trong ngành, MedInsights và HARDI thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác trong việc triển khai xuất bản và giới thiệu các cuốn sách liên quan đến chủ đề quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế  với mong muốn giới thiệu kiến thức hữu ích, có giá trị để nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ y tế, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung cho xã hội.

Chia sẻ về việc hợp tác, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HARDI cho biết: “Nhân lực Y tế giữ vai trò quan trọng trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Hiện nay, hệ thống y tế đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đáp ứng đủ cả về số lượng, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc cũng như quản lý. Với hệ thống cơ sở y tế rộng khắp từ trung ương đến địa phương, đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo ở nhiều trình độ khác nhau, điều kiện làm việc khác nhau thì việc đưa ra các hướng dẫn rất quan trọng nhằm giúp nhân viên y tế có được những chỉ dẫn chính xác, an toàn, đồng bộ và hiệu quả để có thể thực hiện tốt công việc của mình. Vì vậy, việc có thêm những tài liệu tham khảo và hướng dẫn phù hợp ở nhiều cấp độ từ thực hành, đến y học chuyên khảo rất quan trọng.”

Đại diện MedInsights ông Nguyễn Cảnh Bình mong muốn MedInsights và HARDI sẽ sớm cho ra mắt các đầu sách hữu ích cho nhân sự trong ngành y tế. Bởi bên cạnh những đầu sách y học thường thức, MedInsights cũng đặt ra mục tiêu xuất bản sách, tài liệu chuyên ngành không chỉ cho các y bác sĩ mà còn những cuốn sách đặc thù cho những nhà quản lý y tế, vì sự phát triển chung của cả ngành.

ND

Tin nổi bật