Ngành TTTT làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm VT-CNTT cốt lõi cho CMCN 4.0

Ngày 17/5/2018, tại Hà Nội, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị Khoa học và công nghệ (KHCN) ngành TTTT năm 2018: Nghiên cứu, phát triển sản phẩm ICT hướng tới CMCN 4.0. Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm đã tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ KHCN. các nhà khoa học và đại diện các đơn vị thuộc ngành TTTT.

Hội nghị KHCN ngành TTTT là Hội nghị thường niên của Bộ tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày KHCN Việt Nam 18/5. Năm nay, thông điệp “KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” càng khẳng định rõ vai trò và sứ mệnh của hoạt động KHCN. Một điều đặc biệt là Hội nghị được tổ chức đúng ngày Viễn thông thế giới - Xã hội thông tin 17/5, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã phát động chủ đề của năm 2018 là “Tạo điều kiện sử dụng mặt tích cực của trí tuệ nhân tạo cho mọi người”.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm đã gửi lời tri ân đến những người làm KHCN và chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, đã và đang tham gia vào các hoạt động KHCN của ngành TTTT, đang đóng góp tích cực cho sự phát triển vượt bậc của ngành TTTT trong thời kỳ đổi mới và đang nỗ lực khẳng định vai trò động lực then chốt của ngành TTTT trong chuyển đổi số quốc gia, bắt kịp CMCN 4.0.

Theo Thứ trưởng, AI là một trong nhiều tiến bộ công nghệ lõi của CMCN 4.0 và ở đây ITU cũng nhấn mạnh tới yếu tố phục vụ phát triển xã hội, cùng với việc chủ động tham gia CMCN 4.0. “Những tiến bộ này đang đưa cả thế giới và Việt Nam bước vào cuộc CMCN 4.0 - cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi sâu sắc cách sống, làm việc và giao tiếp của con người. CMCN 4.0 có tiềm năng to lớn nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và giải phóng tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam trên con đường phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bộ TTTT luôn xác định rằng hoạt động KHCN chính là nền tảng để có thể sản xuất ra được những sản phẩm công nghệ hiện đại”, Thứ trưởng khẳng định

Thứ trưởng cũng cho biết Bộ luôn khuyến khích các đơn vị nghiên cứu trong ngành tham gia các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc các chương trình KHCN cũng như các nhiệm vụ độc lập. Đến nay, nhiều đơn vị, DN thuộc Bộ đang thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia phục vụ trực tiếp các vấn đề về cơ sở lý luận phục vụ quản lý nhà nước, các vấn đề về phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực TTTT.

Để hoạt động KHCN tiếp tục thực sự trở thành động lực phát triển ngành TTTT gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới hướng đến CMCN lần thứ 4, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành TTTT tăng cường việc trao đổi thông tin về hoạt động KHCN giữa các đơn vị quản lý, các đơn vị nghiên cứu, các DN để gắn kết các nội dung nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường, người dân.

Thứ trưởng cũng đề nghị chú trọng công tác thúc đẩy ứng dụng KHCN, định hướng/lựa chọn ứng dụng tiến bộ KHCCN; hoạt động đổi mới công nghệ, mua bán, chuyển giao công nghệ và hoạt động đầu tư xây dựng, triển khai các dự án phát triển công nghệ, tạo lập thị trường KHCN.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh các đơn vị cần: “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KHCN các cấp với nội dung tập trung thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông; phát triển các sản phẩm/dịch vụ viễn thông - CNTT trọng điểm; xây dựng và phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) bền vững ở Việt Nam; nghiên cứu hướng tới làm chủ công nghệ, thiết kế và chế tạo các thiết bị phần cứng, công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0”.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu KHCN sẽ vẫn luôn rực lửa trong các nhà khoa học, lan tỏa trong các đơn vị nghiên cứu và DN trong lĩnh vực TTTT và Hội nghị KHCN sẽ là một sự kiện gắn kết các nhà khoa học các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực TTTT.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Vụ KHCN đã báo cáo hoạt động KHCN ngành TTTT hướng tới CMCN 4.0, theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2018, đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Ngành đã nghiên cứu, đánh giá thực tiễn và xác định các cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước, cụ thể là đóng góp cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn phụ vụ xây dựng và thực thi các Luật, Nghị định trong lĩnh vực TTTT, các quy hoạch phát triển Ngành…. Các nghiên cứu mang tính đón đầu công nghệ mới cũng như chú trọng triển khai nhằm xây dựng chính sách quản lý phù hợp và kịp thời cũng như các vấn đề về công nghệ mới (CNTT di động thế hệ thứ 5; AI, kinh tế số, blockchain…).

Ngành đã tổ chức nghiên cứu, định hướng xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) ở Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10384/VPCP-KGVX ngày 1/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng ĐTTM bền vững trên thế giới và Việt Nam. Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 58/BTTTT-KHCN ngày 10/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về CNTT-TT trong xây dựng ĐTTM ở Việt Nam gửi tất cả các địa phương trên cả nước với mục đích thống nhất trong cách hiểu và thực hiện từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với xu thế phát triển chung và điều kiện của Việt Nam để phát triển bền vững. Bộ TTTT cũng đang nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số (KPI) về ĐTTM và hướng dẫn áp dụng thống nhất (dự kiến công bố trong năm 2018).

Ngành cũng đã tổ chức nghiên cứu, định hướng thích ứng với CMCN 4.0 ở Việt Nam theo Chỉ thị số 16/CCTT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0. Theo đó, Bộ TTTT đã đặt hàng và chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu về ĐTTM, an toàn thông tin, công nghệ ICT mới; xu hướng tiếp cận công nghệ trong CMCN 4.0… Bộ cũng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí, truyền thông; đồng thời; xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ tuyên truyền về CMCN 4.0 và xây dựng ĐTTM ở Việt Nam; phối hợp với một số cơ quan ccủa Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu; các cơ quan, DN trong và ngoài nước tổ chức thành công 3 Hội thảo lớn về CMCN 4.0 bao trùm nhiều lĩnh vực hạ tầng băng rộng, quản lý tần số, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đã cử đại diện tham gia và trình tham luận tại nhiều hội nghị, hội thảo về CMCN 4.0, xây dựng ĐTTM; nhiều tin, bài về chủ đề CMCN 4.0 đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin của Ngành. Bộ cũng đang tham gia cùng Ban kinh tế Trung ương xây dựng Đề án CMCN 4.0 tại Việt Nam.

Các đơn vị nghiên cứu trong Bộ, từ năm 2016 đã có bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc đầu tư và tham gia triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cấp quốc gia theo các chương trình/đề án quốc gia về KHCN; các chương trình KHCN trọng điểm quốc gia; và các nhiệm vụ KHCN quốc gia độc lập. Theo các quy định hiện hành, Bộ TTTT đã rà soát, đánh giá và đề xuất đặt hàng với Bộ KHCN và các chương trình KHCN trung bình mỗi năm khoảng từ 5 - 6 nội dung nghiên cứu. Hiện nay, các đơn vị như Tập đoàn VNPT, Cục Tần số Vô tuyến điện, Học viện công nghệ BCVT, Cục An toàn thông tin… đang thực hiện nhiều nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia phục vụ trực tiếp các vấn đề về phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực TTTT.

Các DN ICT cũng đã nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao như Thiết bị báo hiệu cứu hộ trên biển được cấp chứng chỉ quốc tế của COSPAS-SARSAT, Hệ thống tính cước thời gian thực vOCS 3.0 (của Viettel); Sản phẩm thiết bị học tập và giải trí tập trung phục vụ nhu cầu gia định SmartBox 2 (của VNPT)… Các sản phẩm, dịch vụ này sẽ góp phần giúp Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số lớn mạnh, đủ khả năng bắt kịp “chuyến tàu” CMCN 4.0 của thế giới.

Cũng tại Hội nghị, các DN, đơn vị TTTT đã trình bày nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, CMCN 4.0 như VNPT trao đổi về chuyển đổi số, góc nhìn CMCN 4.0, Tập đoàn Viettel trình bày lựa chọn và phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp CNTT-TT của Việt Nam, Tổng công ty MobiFone trao đổi về nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ M2M/IoT hướng đến CMCN 4.0, Tập đoàn FPT trình bày về triển khai nền tảng AI để tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Học viện công nghệ BCVT trình bày về Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0. Các đơn vị đều nhận định cho rằng CMCN 4.0 là cơ hội bứt phá cho Việt Nam vươn lên trong cuộc cách mạng này. 

Lan Phương/ictvietnam.vn

Tin nổi bật