FPT tiết lộ 3 kịch bản kinh doanh năm 2012

(ICTPress) - Tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư quý I/2012 tổ chức mới đây, Tập đoàn FPT đã đưa ra 3 kịch bản mục tiêu kinh doanh cho năm 2012.

TGĐ FPT Trương Đình Anh trong một hội nghị với các nhà đầu tư. Ảnh: FPT.

Theo đó, với Kịch bản cơ bản, FPT đặt mục tiêu doanh thu năm 2012 đạt 31.346 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2011. Trong đó, các lĩnh vực có tỉ trọng đóng góp doanh thu thấp trong năm 2011 được FPT kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng cao.

Cụ thể, mảng Nội dung số có mục tiêu đạt doanh thu 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng tới 59% so với năm 2011; mảng Giáo dục có mục tiêu đạt doanh thu 540 tỷ đồng, tăng trưởng 36%.

Trong khi đó, các mảng phân phối đóng góp doanh thu lớn lại được FPT đánh giá là đã bão hòa và không được trông đợi đạt mức tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, mảng Phân phối và sản xuất điện thoại có mục tiêu đem về 10.430 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với năm 2011; mảng Phân phối sản phẩm IT có mục tiêu đạt doanh thu 7.250 tỷ đồng, tăng 17%.

Ngoài doanh thu Khác dự kiến đạt 1.974 tỷ, tăng 54%, các mảng còn lại được FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 22-27% so với năm 2011.

3 kịch bản kinh doanh của FPT năm 2012. Nguồn: ndhmoney.

Về lợi nhuận, FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2012 đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2011.

Trong khi tăng trưởng doanh thu các lĩnh vực được FPT dự báo có mức chênh lệch lớn, lợi nhuận các mảng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khá đồng đều, trong khoảng 18-29% - ngoại trừ mảng Phân phối và sản xuất điện thoại dự kiến chỉ tăng trưởng 11%.

Đáng chú ý là mảng Viễn thông luôn là lĩnh vực có tăng trưởng doanh thu tốt nhất của FPT trong vài năm qua tiếp tục được trông đợi sẽ có mức tăng cao nhất, với 29%.

Ở kịch bản Cố gắng, FPT đặt mục tiêu doanh thu 32.308 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.073 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2011.

Ở kịch bản Khả quan, FPT đặt mục tiêu doanh thu 33.358 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.143 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2011.

Năm 2011, FPT cho biết đã đạt 25.941 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 2.515 tỷ đồng. Điểm đáng lưu ý là các mảng kinh doanh cốt lõi của FPT vẫn đạt tăng trưởng tốt với nhiều lĩnh vực có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 30% so với năm 2010.

Lê Nguyên

Tin nổi bật