Doanh nghiệp CNTT Pháp tìm kiếm hợp tác tại Việt Nam

Với mong muốn phát triển hoạt động, quan hệ đối tác tại thị trường CNTT Việt Nam, 4 công ty trong lĩnh vực CNTT của Pháp là ESI Group, MEGA International, Sysun Technologies và Worketer đã có những trình bày thú vị về công ty và các sản phẩm, giải pháp CNTT trong khuôn khổ Hội thảo “Thách thức và triển vọng phát triển CNTT trong doanh nghiệp ở Việt Nam: Cơ hội hợp tác thương mại Pháp - Việt".

Tiên phong trong lĩnh vực mô phỏng, ESI cung cấp các giải pháp mô phỏng ảo để nâng cao thiết kế và hiệu suất sản phẩm, cũng như các quy trình sản xuất nhờ sở dụng vật liệu thực để thúc đẩy sáng tạo thông qua sự hợp tác và môi trường ảo.

Mega International là công ty mong muốn giảm những phức tạp vận hành, thiết lập quản trị thành công và quản lý các rủi ro liên quan với 2 giải pháp cho doanh nghiệp và cho khu vực công là MEGA EA Suite và Mega GRC.

Sysun là công ty chuyên về tổng hợp giọng nói và hình ảnh giới thiệu 4 sản phẩm Phonegate, Linkgate, Quick Monitore và Sipfone. Đây là những giải pháp dành cho các doanh nghiệp và các cơ quan công để đạt được các hiệu suất liên lạc, quy trình hoạt động.

Worketer lại tập trung vào ứng dụng web xã hội để kết nối một cộng đồng những người có bằng cấp trình độ và các cơ hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số.

Cả 4 doanh nghiệp đều mong muốn mở rộng hoạt động thương mại và thiết lập quan hệ đối tác tại Việt Nam trong lĩnh vực giải pháp CNTT hỗ trợ quản trị nguồn lực doanh nghiệp, tối ưu hóa quy trình, chất lượng hoạt động, quản trị của doanh nghiệp, quan hệ khách hàng, đa dạng hóa kênh bán hàng và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

Hội thảo lần này theo ông Marc Cagnard, Tham tán thương mại, Trưởng đại diện Cơ quan thương mại UBIFRANCE tại Việt Nam cho biết là nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực CNTT, lĩnh vực đang cần được phát triển xứng tầm với tiềm năng sẵn có.

BM

Tin nổi bật