2011: Phát triển mới thuê bao điện thoại lần đầu tiên sụt giảm

(ICTPress) - Tổng Cục Thống kê vừa công bố các số liệu "chốt" lại kết quả hoạt động kinh tế xã hội cả nước trong năm 2011.

Phát triển mới thuê bao di động đã giảm sút. Ảnh minh họa.

Theo đó, số thuê bao điện thoại phát triển mới năm 2011 đạt 11,8 triệu thuê bao, giảm 13% so với năm 2010. Trong đó, điện thoại di động phát triển mới được 11,8 triệu thuê bao, giảm 12%. Điện thoại cố định rất khó khăn trong việc phát triển thuê bao mới, cả năm 2011 chỉ đạt 49,6 nghìn thuê bao, giảm 76% so với năm 2010.

Sau nhiều năm liên tục tăng trưởng nóng, đây là năm đầu tiên thị trường viễn thông di động chứng kiến kết quả phát triển thuê bao mới giảm sút.

Tuy thế, tổng số thuê bao điện thoại cả nước vẫn đạt mức tăng trưởng dương. Tính đến cuối tháng 12/2011, số thuê bao điện thoại cả nước ước tính đạt 133,1 triệu thuê bao, tăng 3,9% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, tăng 0,1% và 117,6 triệu thuê bao di động, tăng 4,4%.

Lĩnh vực Internet có tốc độ phát triển ổn định hơn với số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước tính đến cuối tháng 12/2011 ước tính đạt 4,2 triệu thuê bao, tăng 16% so với cùng thời điểm năm trước. Số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 12/2011 đạt 32,6 triệu người, tăng 22% so với cùng thời điểm năm trước.

Hoạt động kinh doanh bưu chính, viễn thông trên cả nước vẫn đạt mức tăng trưởng tốt, với tổng doanh thu thuần toàn ngành năm 2011 ước tính đạt 167 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2010.

Lê Nguyên

Tin nổi bật