Trưng bày sách, tài liệu kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trưng bày giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh, những cuốn sách quý về Bác Hồ với Thủ đô, ý nghĩa của ngày Giải phóng Thủ đô và những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan sách, báo, tài liệu tại trưng bày.

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), ngày 6/10, Thư viện Hà Nội (số 47, phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức trưng bày sách, báo, tài liệu về chủ đề Giải phóng Thủ đô.

Gần 500 tài liệu, sách, báo được chia làm 4 nội dung trưng bày gồm: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Hà Nội-Mùa thu lịch sử; Bác Hồ với nhân dân Thủ đô; Hà Nội-30 năm phong trào thi đua “Người tốt-việc tốt”.

Các nội dung trưng bày khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội những tình cảm đặc biệt.

Trưng bày giới thiệu những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô. Thông qua đó, Ban Tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, kiến thiết Thủ đô và đất nước.

Trưng bày cũng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô về ý nghĩa dân tộc và thời đại của sự kiện lịch sử ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Hưởng ứng các hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội (1992-2022), trưng bày giới thiệu các tác phẩm, các bài viết về tấm gương “Người tốt, việc tốt” và các cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” - những “bông hoa đẹp” tiêu biểu của thành phố. Đây là những minh chứng sinh động cho sức sống, sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô.

Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022) là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến của Thăng Long-Hà Nội, khơi dậy tình yêu Hà Nội, khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Trưng bày diễn ra từ nay đến ngày 15/10/2022.

Tin nổi bật