Rạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa trở lại từ ngày 10/2

Ngày 8/2, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã có văn bản số 345/UBND-KGVX về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội. 

Các rạp chiếu phim tại Hà Nội sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 10/2.

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội thống nhất về chủ trương với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật như rạp hát, nhà hát trên địa bàn thành phố từ ngày 10/2.

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các quy định của Trung ương và thành phố, hướng dẫn các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật triển khai thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn: Khải Lâm/nhandan.vn

https://nhandan.vn/vanhoa/rap-chieu-phim-tai-ha-noi-duoc-mo-cua-tro-lai-tu-ngay-10-2-685028/

Tin nổi bật