Khám phá Bethlehem

Ngoài ba địa điểm chính là nhà thờ Mục Đồng, nhà thờ Chúa giáng sinh và nhà nguyện Hang Sữa, Bethlehem còn nhiều địa điểm rất đáng tham quan.

Tu viện Mar Saba cổ.
 http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chuyen-la/987577/kham-pha-bethlehem
Tin nổi bật