Đối thoại Biển: Tăng cường hiểu biết của học sinh về quản lý rác thải rắn và rác thải nhựa đại dương

“Đối thoại Biển  -  tăng cường hiểu biết của học sinh về quản lý rác thải rắn và rác thải nhựa đại dương” là Chương trình do Trung tâm Bảo tồn sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp cùng trường THCS Mỹ Tân tổ chức ngày 28/12/2019 tại Nam Định.

Tham dự chương trình có đại biểu đến từ Sở Tài nguyên và Môi trương (TN&MT) Nam Định, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc, UBND xã Mỹ Tân và hơn 600 em học sinh cùng toàn thể giáo viên Trường THCS Mỹ Tân.

Đây là hoạt động hưởng ứng triển khai Kế hoạch Hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương mới được Chính phủ ban hành ngày 4/12/2019.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án về quản lý rác thải nhựa đại dương do MCD chủ trì thực hiện cùng các đối tác tỉnh Nam Định, được hỗ trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Canada (WUSC).

Bà Hồ Thị Yến Thu, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm MCD cho biết: “Chương trình Đối thoại biển - Tăng cường hiểu biết của học sinh về quản lý rác thải rắn và rác thải nhựa đại dương có sự kết nối với sáng kiến thanh niên tình nguyện Hải Đăng Xanh nhằm tạo hoạt động lành mạnh thu hút thanh thiếu niên và học sinh học hỏi thêm về rác thải rắn và rác thải nhựa, những vấn đề và giải pháp và đồng thời thúc đẩy những hành động sáng tạo để giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng, của thanh thiếu niên, học sinh”.

Chia sẻ về sự kiện này, cô giáo Trần Thị Lưu, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Tân bày tỏ “Chương trình rất hữu ích, mang lại những kiến thức căn bản và cập nhật về rác thải nhựa đại dương gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho môi trường và nguồn lợi biển, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng dân cư, từ đó giúp các em học sinh có những suy nghĩ đúng và hành động thiết thực góp phần giải quyết vấn đề này”.

Học sinh trường THCS Mỹ Tân

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ dự án “Thí điểm quản lý rác thải đô thị theo dòng chảy từ sông ra biển nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở tỉnh Nam Định, khu dự trữ sinh quyển sông Hồng” được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) do MCD chủ trì thực hiện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định và các đối tác địa phương khác.

Bên cạnh đó, tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) cũng chung tay với hợp phần “Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” huy động tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học tham gia sự kiện, thông qua chương trình Hải Đăng Xanh MCD.

QA

Tin nổi bật