Syndicate content

Tiếng nói ICTPress

(ICTPress) - Tổ quốc Việt Nam hôm nạy đang được sống trong những ngày đẹp nhất. Chúng ta biết ơn những anh hùng đã hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc.

(ICTPress) - Kinh tế tri thức ưu tiên cao nhất cho những tổ chức sáng tạo dù rất nhỏ, cho những dịch vụ công nghệ độc đáo, khác biệt...

(ICTPress) - Gần đây các hãng công nghệ lớn như Apple, Google, Facebook và Microsoft tất cả đều đang tích cực hoàn thiện giải pháp truyền tin và thanh toán.

Nói một cách ngắn gọn thì với thực trạng số lượng game trong nước sản xuất ít ỏi như hiện nay, nội dung lại đơn điệu, chưa hấp dẫn thì tối thiểu 5 năm tới, khả năng thay thế game nhập khẩu là "bất khả thi".

(ICTPress) - Chúng ta hãy tin tưởng vào truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, một dân tộc có hàng nghìn năm lịch sử, một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình và luôn tôn trọng pháp luật quốc tế...

(ICTPress) - Trong số các thủ đoạn trên, đa số không phải là mới...

Ngành viễn thông Việt Nam năm 2013 đã trải qua rất nhiều sự kiện mang tính đột phá, trở thành cột mốc đánh dấu sự thay đổi quan trọng của thị trường viễn thông, đặc biệt là đối với các dịch vụ trên nền di động.

(ICTPress) - Với việc Việt Nam vừa trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền không chỉ cho thấy sự tin cậy và tín nhiệm của Quốc tế đối với chính sách đúng đắn của Việt Nam mà còn phản bác mạnh mẽ những vu cáo xuyên tạc của các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Việt Nam trong vấn đề nhân quyền.

(ICTPress) - Quản lý thế nào để phù hợp với xu thế phát triển thần tốc của ngành game online, đồng thời hỗ trợ công nghiệp game Việt Nam phát triển... dường như vẫn là những vấn đề gây tranh cãi.

(ICTPress) - Cũng tất yếu như tất cả các nước có chủ quyền, chúng ta cũng cần và phải hết sức quan tâm đến an toàn thông tin, an toàn quốc gia và chống lại các cuộc tấn công mạng.

(ICTPress) - Đối với việc phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” báo chí luôn giữ một vai trò quan trọng nhằm phản bác lại những luận điệu vu cáo, bôi nhọ của các lực lượng chống phá Cách mạng Việt Nam.

(ICTPress) - Phát triển các dịch vụ phát thanh, truyền hình phù hợp với đặc thù công nghệ để mở rộng tối đa phạm vi cung cấp dịch vụ với số lượng hợp lý các đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh…