Xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp và người sử dụng mạng xã hội

(ICTPress) - Kinh nghiệm một số nước chỉ triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp. Nhưng Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu phải xây dựng cả bộ quy tắc ứng xử cho cả người sử dụng.

Đó là một trong những nội dung Bộ TT&TT cần tích cực triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 11/2017 mới đây, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: Vừa qua, sau phiên chất vấn, Quốc hội đã ra Nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo Hội nghị

Bộ trưởng đề nghị Cục Tin học hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tích cực Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử trên cả 3 nhóm chỉ số về hạ tầng viễn thông, nguồn nhân lực, dịch vụ công trực tuyến; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT với cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế. Đến hết 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân và doanh nghiệp phải được cung cấp trực tuyến ở mức 3 - 4.

Cục Báo chí chủ trì việc làm tốt công tác quản lý báo chí, trong đó chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội, bảo đảm khách quan, chính xác, tăng cường cung cấp các thông tin người tốt việc tốt, phát huy vai trò nòng cốt của báo chí trong việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc, các thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động báo chí, nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, các cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản.

Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử chủ trì việc rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về dịch vụ truyền thông; Tăng cường công tác quản lý hoạt động liên kết, xã hội hóa các chương trình giải trí trên hệ thống phát thanh - truyền hình về nội dung, phạm vi liên kết; Kiểm tra, xử lý nghiêm các chương trình nội dung phản cảm, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; Tăng cường quản lý về mặt nội dung, thời lượng chương trình truyền hình cho trẻ em; chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên mạng, quảng cáo trên các chương trình phát thanh - truyền hình; Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình.

Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử cũng phải chủ trì, phối hợp trong việc chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền văn hóa xã hội lành mạnh, tăng cường kiểm soát, hạn chế thông tin giả, xấu độc, phản cảm trên mạng xã hội, nhất là thông tin đối với trẻ em; Tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động thông tin trên mạng, đặc biệt là các dịch vụ cung cấp xuyên biên giới, đảm bảo môi trường pháp lý bình đẳng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội.

Đặc biệt, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử phải chủ trì việc xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, hướng tới  xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn tại Việt Nam. Nội dung này rất khó. Kinh nghiệm một số nước chỉ triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu phải xây dựng cả quy tắc cho cả người sử dụng. Sau khi xây dựng được bộ quy tắc, phải đưa lên báo chí để xin ý kiến, thậm chí đưa lên cả mạng xã hội để xin ý kiến chứ không phải chỉ đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT.

Mặt khác, Cục cũng phải chủ trì xây dựng bộ công cụ thu thập, phân tích và quản lý thông tin mạng, thông tin vi phạm trên mạng; công cụ phân tích, xếp hạng, đánh giá website theo lượng truy cập để làm cơ sở xây dựng, triển khai các chính sách quản lý nhà nước về thông tin trên Internet phù hợp. Có các biện pháp xử lý thông tin không phù hợp với pháp luật Việt Nam được đăng tải bởi các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Phối hợp các Bộ, ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Viễn thông tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước, khắc phục SIM rác, tin rác.

Vụ CNTTT ưu tiên phát triển hệ sinh thái nội dung số trong nước lớn mạnh, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xây dựng các dịch vụ nền tảng như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, thương mại điện tử…

“Đây là những nội dung đã đưa vào Nghị quyết của Quốc hội và Quốc hội đã biểu quyết thông qua, nên Bộ TT&TT phải thực hiện nghiêm. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch và có lộ trình để triển khai thực hiện sớm. Kỳ họp sau phải báo cáo Quốc hội về vấn đề này”, người đứng đầu Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Bình Minh

Tin nổi bật