Tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng

(ICTPress) - Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" được Bộ TT&TT phê duyệt ngày 3/8.

Đề án nằm trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trên mạng Internet. Bên cạnh đó, đề án cũng nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet tại Việt Nam trong giai đoạn mới; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên Internet và toàn xã hội về vấn đề này.

Điểm đáng chú ý tại đề án là cơ quan chức năng sẽ xây dựng hệ thống kiểm duyệt, triển khai phần mềm chặn lọc, phát hiện, thu thập xử lý thông tin sai phạm trên môi trường Internet.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động: Hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; tăng cường các chế tài xử lý sai phạm nghiêm khắc hơn; xây dựng chính sách quản lý thông tin trên mạng; tạo cơ chế ưu đãi đặc thù và chính sách phù hợp khuyến khích, thúc đẩy phát triển các dịch vụ Internet hấp dẫn của các doanh nghiệp Việt Nam; hỗ trợ phát triển mạng xã hội và công cụ tìm kiếm của Việt Nam...

Song song với đó, đề án sẽ tăng cường năng lực cho thanh tra ngành TT&TT, các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet từ Trung ương xuống địa phương; hình thành bộ máy tiếp nhận, xử lý các phản ánh về thông tin sai phạm trên mạng Internet từ cộng đồng...

Đề án cũng sẽ nâng cao năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet bằng việc xây dựng hệ thống kiểm duyệt, triển khai phần mềm chặn lọc, phát hiện, thu thập xử lý thông tin sai phạm; đầu tư, xây dựng hệ thống thiết bị có khả năng phân tích hành vi, phương thức, thủ đoạn mà tội phạm mạng sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm. Cùng lúc, nhà chức trách sẽ triển khai hệ thống cảnh báo, cổng kiểm soát quốc gia chặn lọc các truy cập thông tin sai phạm từ người dùng; đầu tư, xây dựng hệ thống thiết bị có khả năng phân tích hành vi, phương thức, thủ đoạn mà tội phạm mạng sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm.

M.B

Tin nổi bật