Mạng chuyên dùng vẫn khó tiếp cận

(ICTPress) - “Mạng chuyên dùng khai trương rồi nhưng Quảng Ninh khó tiếp cận. Bộ cũng đã hướng dẫn, chỉ đạo nhưng tiếp cận mạng chuyên dùng rất khó vì được cho biết mạng cáp chưa đến, thiết bị đầu cuối chưa có”, là ý kiến của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Minh Hồng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ TT&TT mới đây tại Hà Nội.

Phiên họp trực tuyến đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ với Văn phòng UBND 63 tỉnh/thành vào tháng 3/2009 trên hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng do Cục BĐTƯ thiết lập (Ảnh: daibieunhandan)

Trong khi đó Giám đốc Sở TT&TT Long An Lê Văn Bích cho biết theo Thông tư 06/2010/TT-BTTTT ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước do Bộ TT&TT ban hành, Sở TT&TT Long An đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một văn bản bắt buộc các cơ quan nhà nước ở Sở, Ngành, huyện phải sử dụng mạng chuyên dùng. Sở TT&TT Long An mới ban hành xong, dự định ký hợp đồng với VNPT Long An nhưng được nói là không áp dụng được mà phải thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn. Sở thông báo với các sở ngành khác phải ngừng, sau đó VNPT lại chạy qua Sở thông báo ký.

Giá cước theo Thông tư 06 còn cao nên chưa khuyến khích được việc sử dụng mạng chuyên dùng. Cũng trong ngành thôi, Viettel cũng đến chào, giá mềm và tốt hơn nữa, dung lượng “vô tư”, ông Lê Văn Bích cho biết thêm.

Để sử dụng mạng chuyên dùng tốt hơn trong thời gian tới, Sở TT&TT Quảng Ninh và Long An đề nghị Bộ TT&TT phải có chỉ đạo quyết liệt triển khai mạng chuyên dùng. Bộ TT&TT nên có văn bản sớm hướng dẫn cụ thể hơn Thông tư 06, chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành mạng chuyên dùng có cơ chế phân quyền đến các địa phương để chủ động trong quá trình khắc phục sự cố.

“Hiện nay chúng ta đang xúc tuyến hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp thấp hơn đến cấp xã, phường, đề nghị Cục Bưu điện Trung ương triển khai pha 3 vì triển khai pha 3 rất vất vả, rất lâu. Việc này đồng hành với việc nước mạnh, tỉnh mạnh về CNTT. VNPT hay Cục Bưu điện cần quy hoạch địa chỉ IP, hay tên miền  trên toàn mạng chuyên dùng vì điều này sẽ dễ dàng cho việc triển khai thực hiện”, Giám đốc Sở TT&TT Bình Thuận Lê Minh Tuấn kiến nghị với VNPT.

HM

Tin nổi bật