Bưu chính đáp ứng một xã hội mới: hơn cả chuyển phát tới tận nhà khách hàng

(ICTPress) - Ngày 9/10 hằng năm là ngày Bưu chính thế giới. Nhân ngày Bưu chính 2016, Tổng giám đốc UPU Bishar Hussein đã có thông điệp “Bưu chính đáp ứng một xã hội mới: hơn cả chuyển phát tới tận nhà khách hàng”.

Tổng giám đốc Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) Bishar Hussein (trái) tái trúng cử Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2020

Dưới đây là toàn văn thông điệp này:

Giống như tất cả các ngành dịch vụ, khách hàng luôn là trung tâm của các dịch vụ bưu chính trên toàn thế giới.

Một trong những điển hình đầu tiên về toàn cầu hóa là Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) được thành lập 142 năm trước với vai trò hình thành một một mạng lưới thông suốt để trao đổi liên lạc giữa các quốc gia, cho phép Bưu chính chuyển phát trên toàn thế giới. Động lực phát triển ngành và nhu cầu của khách hàng đã thúc đẩy ngành Bưu chính chuyển phát tới tận cửa nhà khách hàng.

Khách hàng trông cậy vào Bưu chinh và Bưu chính cũng là đối tác tin cậy duy nhất cung cấp các dịch vụ cơ bản trong nước và trên toàn cầu tới công chúng nhờ mạng lưới và nghĩa vụ chuyển phát dịch vụ phổ cập.

Tuy nhiên, nhu cầu của khách hàng đang thay đổi nhanh chóng. Các công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại đã tạo ra một kiểu khách hàng mới, theo đó việc chuyển phát đến tận nhà là chưa đủ, khách hàng muốn dịch vụ bất cứ khi nào và nơi đâu họ cần. Yêu cầu này cho thấy cần phải có những dịch vụ linh hoạt và cá thể hóa hơn nữa.

Trong khi những sáng tạo này có thể đột phá, chúng ta hy vọng rằng như đã từng diễn ra với những tiến bộ khác trước đây, Bưu chính sẽ biến những thách thức này thành các cơ hội và đáp ứng khách hàng của mình.

Để đạt được điều này, Bưu chính phải liên tục chuyển đổi và tìm kiếm những phương thức mới không chỉ đơn giản là chuyển phát tới tận nhà khách hàng.

Trong Chiến lược phát triển Bưu chính thế giới Istanbul, UPU đã đưa ra một nền tảng phù hợp cho ngành Bưu chính giai đoạn 2017 – 2020 và xa hơn nữa. Chiến lược này đề ra 3 mục tiêu rất quan trọng để đạt được”: Cải tiến khả năng liên thông của hạ tầng mạng; Đảm bảo các sản phẩm bền vững và hiện đại và Thúc đẩy thị trường và vai trò của ngành

Chuyển đổi là Tầm nhìn của UPU 2020, tập trung vào sáng tạo, tích hợp và hội tụ để thúc đẩy kinh doanh của ngành trong 4 năm tới. Chúng ta phải làm việc để hình thành một thế giới nơi sáng tạo được chia sẻ, khuyến khích và được “chuyển phát”; nơi mạng lưới bưu chính được tích hợp quốc tế, khu vực và quốc gia; và và nơi Bưu chính được xem như là một phương tiện cho sự phát triển của các nước, các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế.

Trên tất cả, ngành Bưu chính phải xác định các cơ hội mới do nhu cầu thường ngày và mong đợi của khách hàng hằng ngày mang lại trong tất cả các mặt của cuộc sống.

UPU đang nỗ lực để thực hiện việc này bằng cách nhóm họp các nhà lãnh đạo bưu chính và các bên và tạo ra các cơ hội mới cho họ thảo luận các cách thức mới để chuyển đổi công việc của ngành Bưu chính để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong một cơ chế bưu chính đang thay đổi.

Bưu chính khẳng định tiếp tục là nhà cung cấp dịch vụ truyền thông được tín nhiệm, tin cậy và giá cả hợp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên toàn thế giới.

Chúc mừng ngày Bưu chính thế giới!

TGĐ UPU

Bishar Hussein 

Tin nổi bật