Bộ TT&TT tích cực làm việc với Facebook, Google gỡ bỏ hàng ngàn video, link vi phạm

(ICTPress) - Đây là một trong những kết quả nổi bật trong công tác 6 tháng đầu năm 2018 của ngành TT&TT.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm của ngành TT&TT, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật.

Toàn cảnh Hội nghị

Cụ thể, Bộ TT&TT đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng các đề án Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ.

Các đơn vị, DN trong ngành TT&TT tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có đóng góp quan trọng về các mặt kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng của cả nước.

Công tác thông tin, tuyên truyền đã phản ánh toàn diện về văn hóa, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước; tăng cường cung cấp các thông tin phòng, chống tham nhũng; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái; ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại.

Trong công tác cải cách hành chính, Bộ TT&TT đã vươn lên đứng thứ 2/19 trong Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bộ TT&TT đã tích cực sắp xếp, định hướng các cơ quan báo chí thực hiện theo tinh thần Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Bản thân Bộ TT&TT nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện Quy hoạch thông qua việc tiến hành sáp nhập 3 cơ quan tạp chí, 3 cơ quan báo chí trực thuộc Bộ, đảm bảo chỉ còn 1 báo, 1 tạp chí.

Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xây dựng Bộ quy tắc ứng xử lý cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam.

Bộ TT&TT cũng đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng viễn thông, đồng thời cũng giải thích, cung cấp đầy đủ thông tin để người sử dụng hiểu rõ sự cần thiết của việc này nhằm phục vụ sự phát triển lâu dài của thị trường viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế số. Bộ TTTT đã chỉ đạo các DN cung cấp dịch vụ viễn thông giảm giá cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng di động từ ngày 1/5/2018 theo quy định tại Thông tư số 48 ban hành năm 2018 của Bộ.

Bộ TT&TT đã chỉ đạo các DN viễn thông tập trung thực hiện việc bổ sung đăng ký thông tin cá nhân thuê bao di động trả trước nhằm bảo đảm thị trường viễn thông phát triển lành mạnh, hạn chế tình trạng SIM rác, tin nhắn rác.

Việc Bộ TT&TT nỗ lực triển khai Đề án số hóa truyền hình cũng được các tổ chức trong khu vực và thế giới đánh giá cao. Trong khu vực, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tiến hành số hóa truyền hình mặt đất, với khoảng một nửa dân số cả nước thực hiện được xem các chương trình thông qua loại hình này.

Bộ TT&TT cũng đã ban hành mã bưu chính quốc gia và chỉ đạo triển khai áp dụng trên toàn quốc.

Bộ TT&TT tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, làm việc với đại diện của Facebook và Google yêu cầu giải quyết các đề nghị của Bộ TT&TT trong việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội một cách hiệu quả hơn, tăng cường hợp tác trong vấn đề an toàn, an ninh thông tin. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, Google đã chặn bỏ gần 6700/7800 video clip khỏi YouTube. Ngoài ra có 6 kênh YouTube bị chặn hoàn toàn; Facebook đã ngăn chặn gỡ bỏ gần 1000 đường link có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Đồng thời, Facebook đã gỡ bỏ 107/107 tài khoản giả mạo, 137 tài khoản nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam và một số link liên quan đến Formosa và miền Trung cũng nhhư các hoạt động của giáo dân quá khích.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định trong 6 tháng đầu năm: “Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực TT&TT tiếp tục được duy trì tốt, góp phần xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính kiêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong Ngành ổn định, góp phần vào tăng trưởng của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội”.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 toàn Ngành tăng trưởng đạt 9,34% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 32.290 tỷ đồng; Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền, ước đạt 3.570 tỷ đồng; Tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực bưu chính ước đạt 12.463 tỷ đồng; Tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực viễn thông ước đạt 181.948 tỷ đồng; Tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực CNTT ước đạt 1.026.00 tỷ đồng.

Tổng nộp NSNN toàn Ngành ước đạt 94.994 tỷ đồng (ước đạt 104,3706% so với kế hoạch năm), cụ thể tổng nộp NSNN lĩnh vực báo chí ước đạt 973 tỷ đồng; Tổng nộp NSNN lĩnh vực xuất bản ước đạt 734 tỷ đồng; Tổng nộp NSNN lĩnh vực bưu chính ước đạt 393 tỷ đồng; Tổng nộp NSNN lĩnh vực viễn thông ước đạt 23.531 tỷ đồng; Tổng nộp NSNN lĩnh vực CNTT ước đạt 20.000 tỷ đồng.

HM

Tin nổi bật