Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh hoạt động trong tháng 4/2019

Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi vào hoạt động trong tháng 4/2019, góp phần nâng cao vai trò báo chí. Đây là một trong 8 giải pháp trọng tâm đã được Thành ủy TP. HCM đề ra về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, môi trường đầu tư, chính sách phát triển TP.

Phát huy vai trò báo chí thành phố Hồ Chí Minh để thông tin đầy đủ, kịp thời, có tính xây dựng về phát triển của thành phố và cả nước, phản ánh được tiếng nói của nhân dân trong việc chống tham nhũng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thực hiện truyền thông cổ vũ sáng tạo, khát vọng vươn lên của người Việt Nam, của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ động thông tin về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, môi trường đầu tư, chính sách phát triển,... để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và đồng thuận, chung sức, chung lòng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, UBND TP.HCM đã quyết định thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM. 

“Tháng 4 năm 2019, Trung tâm Báo chí thành phố sẽ đi vào hoạt động. Thành phố có chương trình hỗ trợ báo chí truyền thông cổ vũ sáng tạo, khát vọng vươn lên, đấu tranh chống tham nhũng, phát triển xã hội bền vững.” - Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại Kỳ họp thứ XIII Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Đây là một trong 08 giải pháp trọng tâm mà Thành ủy TP. HCM đã đề ra.

Theo Quyết định thành lập, Trung tâm báo chí TP.HCM trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, trụ sở Trung tâm Báo chí được đặt tại tầng 6 và tầng 7, Cao ốc số 255 đuờng Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang (quận 1).

Trung tâm báo chí TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; có tư cách pháp nhân, trụ sở riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Đây cũng sẽ là nơi hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chưyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan xuất bản, báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan xuất bản, báo chí.

Đồng thời, thực hiện các hoạt động hỗ trợ phóng viên báo đài trong và ngoài nước hoạt động tại TP có nhu cầu tác nghiệp, giao lưu, trao đổi trong việc tổ chức họp báo, cung cấp và phản hồi thông tin cho báo chí.

Các đơn vị, phóng viên báo đài đến tác nghiệp khi có sự kiện, hoạt động diễn ra tại TP sẽ được tạo điều kiện về cơ sở vật chất; phương tiện, môi trường làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin.

Nguồn: Hoàng Tuấn/congluan.vn

Tin nổi bật