Giải báo chí Quốc gia lần thứ VI: báo điện tử vẫn chưa có giải riêng

(ICTPress) - Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia vừa có văn bản số 227 hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí quốc gia lần thứ VI - năm 2011 tới các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Liên chi hội và Chi hội trực thuộc, các cơ quan báo chí.

Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ V - năm 2010 được tổ chức vào ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2011

Sau 5 mùa Giải, Thường trực Hội đồng Giải đã nhận được một số ý kiến đề nghị có những thay đổi trong cơ cấu Giải báo chí Quốc gia. Từ yêu cầu thực tế, trong mùa Giải năm 2010, Thường trực Hội đồng Giải đã mở rộng cơ chế tuyển chọn ảnh báo chí, được các cấp Hội và hội viên hoan nghênh, hưởng ứng.

Trong khi chờ sửa đổi Điều lệ, theo cơ cấu Giải hiện hành, Giải báo chí quốc gia năm 2011 có 3 loại giải tương ứng với các loại hình báo chí sau:

1- Báo in có 4 giải: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép; Giải xã luận, bình luận, chuyên luận; Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí và Giải ảnh báo chí.

2 - Báo nói (phát thanh) có 2 giải: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, toạ đàm và Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký phát thanh.

3 - Báo hình (truyền hình) có 2 giải: Giải bình luận, giao lưu, toạ đàm, phim tài liệu và Giải tin, phóng sự, phóng sự điều tra.

Đối với báo điện tử: Chưa có giải riêng, tác phẩm dự giải được chọn theo các loại giải nêu trên, tùy theo hình thức thể hiện của mỗi tác phẩm, phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn.

Các  tác giả gửi tác phẩm dự thi là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử…) do Bộ Văn hoá - Thông tin (trước đây) và nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác đều có thể gửi bài dự thi.

Tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được nêu ở trên. Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này nếu đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí Quốc gia, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2011 mà chưa tham dự Giải báo chí Quốc gia năm 2010 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 01/01/2011 đến 31/12/2011) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải 2011.

Các tác phẩm dự thi Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm 2011 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng; khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Năm nay ảnh báo chí tiếp tục được khuyến khích gửi tác phẩm nêu trên về Ban Thư ký tổng hợp Giải, không qua Ban tuyển chọn ở cơ sở. Số ảnh này không tính vào chỉ tiêu tác phẩm được gửi dự Giải của cơ sở.

Mỗi tác giả hoặc mỗi nhóm tác giả chỉ được chọn gửi 01 tác phẩm dự Giải và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm hoặc trong một nhóm tác giả (Tác giả là người quay phim, được đứng tên tối đa trong 03 nhóm tác giả).

Các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm (theo mẫu thống kê danh sách tác giả gửi kèm theo văn bản này).

Có một điểm năm nay Hội đồng Giải lưu ý là sẽ không giải quyết các đề nghị về việc thay đổi hoặc  bổ sung tên tác giả hoặc nhóm tác giả đối với các tác phẩm đoạt Giải.

Hạn cuối nộp tác phẩm dự thi là ngày 31/3/2012 (theo dấu Bưu điện) về địa chỉ: Ban Thư ký Tổng hợp Giải báo chí Quốc gia - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 - Lý Thái Tổ - Hà Nội. Ngoài bì ghi rõ: Dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ VI - năm 2011.

Chi tiết văn bản hướng dẫn bạn đọc có thể tải tại đây.

Mai Anh

Tin nổi bật