Yahoo đóng cửa hộp thư điện tử phiên bản cũ từ ngày 3/6

(ICTPress) - Yahoo sẽ không tiếp tục các phiên bản email cũ, trong đó có có mail truyền thống (Mail Classic) bắt đầu từ tuần này, công ty này cho biết.

"Bắt đầu ngày 3/6/2013, các phiên bản cũ của Yahoo! Mail (trong đó có Yahoo! Mail Classic) sẽ không còn nữa”, Yahoo thông báo trên Yahoo! Help post.

Sau thứ Hai ngày 3/6, người sử dụng chỉ có thể truy cập tài khoản email Yahoo nếu họ nâng cấp lên phiên bản mới. Yahoo cho biết người sử dụng đã nhận được một thư điện tử thông báo về việc nâng cấp bắt buộc.

Nâng cấp lên phiên bản Yahoo Mail mới có nghĩa là người sử dụng chấp nhận các điều khoản thư từ của Chính sách dịch vụ và riêng tư, bao gồm “chấp nhận quét nội dung tự động và phân tích nội dung thư từ của bạn, theo đó Yahoo sử dụng các tính năng sản phẩm, quảng cáo phù hợp và bảo vệ sự xâm phạm”, đăng tải thông báo này cho biết.

Những ai không muốn tham gia vào quảng cáo bối cảnh có thể thay đổi các thiết lập trên Ad Interest Manager của Yahoo.

Yahoo đã đặt ra hai lựa chọn cho những người sử dụng không muốn sử dụng phiên bản mới nhất của thư điện tử: tải về Yahoo Mail sử dụng IMAP hoặc đơn giản đóng tải khoản thư.

Cuối tháng 12/2012, Yahoo Mail đã được thiết kế lại đáng kể, công bố những thay đổi đối với các ứng dụng web, iOS, Android và Windows. Phiên bản dựa trên web gồm ít nút bấm hơn để làm thoáng màn hình, cải tiến tìm kiếm, cũng như nhiều không gian hơn để xem vào soạn thư.

 “Chúng tôi đã thiết kế lại phiên bản mới của Yahoo Mail với tốc độ khác - giúp bạn lướt thư điện tử nhanh hơn trước”, CEO Marissa Mayer đã cho biết trên một đăng tải blog vào thời điểm đó.

 HY

Tin nổi bật