Syndicate content

Chuyển động ngành

(ICTPress) - Bạn có thể nhớ rằng Apple đã được cho là mất phương hướng và không tập trung đủ cho sự sáng tạo trong giai đoạn 2012 - 2013.

Nói về thách thức và cơ hội dành cho thế hệ trẻ trong Cách mạng 4.0, Sophia cho rằng, có nhiều thách thức.

(ICTPress) - VNPT mang đến Industry Summit 2018 năm nay các sản phẩm đã được triển khai thành công và vẫn tiếp tục được nâng cấp.

(ICTPress) - Khi Steve Jobs công bố bộ công cụ phát triển sẽ dọn đường cho App Store mà chúng ta biết ngày nay, Steve Jobs không thể ngờ rằng App Store đã phát triển lớn tới mức nào.

(ICTPress) - Với đặc điểm trận lũ lịch sử diễn ra trên diện rộng toàn tỉnh nên giao thông và hệ thống liên lạc cũng bị cắt đứt hoàn toàn.

(ICTPress) - Audi đã trở thành nhà sản xuất ô tô nước ngoài đầu tiên tham gia triển khai “LTE-V”, chuẩn truyền thông di động, được thiết kế đặc biệt...

(ICTPress) - Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, BĐVN trên toàn quốc đã thu thập được thông tin gần 1 triệu mộ liệt sĩ tại 3.000 nghĩa trang liệt sĩ.

(ICTPress) - Seoul và Singapore là những thành phố có tốc độ 4G nhanh nhất, theo một xếp hạng các thành phố lớn trong khu vực của OpenSingal.