VNPT và Tiền Giang ký hợp tác chiến lược 2014 - 2020

(ICTPress) - Lễ ký kết Bản hợp tác chiến lược về Viễn thông - Công nghệ thông tin (VT - CNTT) giai đoạn 2014 - 2020 giữa UBND tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn VNPT vừa diễn ra chiều nay 7/4/2014, tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang và Chủ tịch Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận ký kết hợp tác

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang và VNPT sẽ hợp tác chiến lược trên 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT - CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Tiền Giang; Ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử của Tỉnh; Xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, Chính quyền điện tử và đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT cho Tỉnh.

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Tiền Giang, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ Tỉnh đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT trên địa bàn. VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của Tỉnh trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông do VNPT cam kết hỗ trợ triển khai thực hiện.

VNPT cũng cam kết hỗ trợ tỉnh Tiền Giang xây dựng đề án và cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với quy hoạch và định hướng của Tỉnh, bao gồm: Tư vấn hoàn thiện chính sách an toàn, an ninh thông tin; Kiện toàn qui trình quản lý, tổ chức phân loại thông tin và quản lý truy cập; Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, cung cấp giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu thiết lập Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang.

Tỉnh Tiền Giang cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VNPT tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu ứng dụng CNTT của các Sở, Ban, Ngành vào quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính công. Đồng thời, Tỉnh Tiền Giang cũng tạo điều kiện để VNPT triển khai đầu tư, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ viễn thông - CNTT, đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà tỉnh Tiền Giang có nhu cầu.

Với sự hợp tác chiến lược về VT - CNTT này, tỉnh Tiền Giang hướng tới mục tiêu quan trọng đã được đề ra là đưa hạ tầng mạng truyền dữ liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn trở thành kênh truyền dẫn chính thống và duy nhất phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hiện đại của Tỉnh.

Tháng 12/2013 và mới đây, ngày 2/4, VNPT cũng đã ký kết Hợp tác chiến lược với UBND TP. Hải Phòng và UBND tỉnh Phú Yên.

QA

Tin nổi bật