Ủy ban Dân tộc và VNPT hợp tác 4 lĩnh vực đến năm 2020

(ICTPress) - Lễ ký kết Chương trình hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin và Truyền thông (VT-CNTT&TT) giai đoạn 2014 - 2020 giữa Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn VNPT vừa diễn ra sáng nay 9/9/2014, tại Hà Nội.

Ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (bên trái) và Chủ tịch HĐTV VNPT Phạm Long Trận ký kết thỏa thuận hợp tác

Chương trình hợp tác được ký kết giữa Uỷ ban Dân tộc và VNPT hôm nay là nhằm mục tiêu xây dựng hạ tầng VT-CNTT&TT phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc, hướng tới một hệ thống chỉ đạo, điều hành hiện đại, thống nhất trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và VNPT sẽ được triển khai trên 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT&TT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính phủ điện tử của Uỷ ban Dân tộc; Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban Dân tộc; Truyền thông công tác dân tộc, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT&TT.

Với trách nhiệm của mình, Tập đoàn VNPT cam kết sẽ đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu ứng dụng VT-CNTT&TT của Uỷ ban Dân tộc, trọng tâm theo nội dung hợp tác đã ký giữa hai bên. Đồng thời, VNPT sẽ chỉ đạo VNPT các tỉnh và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin, Uỷ ban Dân tộc và Ban dân tộc các tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác.

Uỷ ban Dân tộc cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tham gia tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các dự án ứng dụng VT-CNTT&TT phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc và trong vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Việc ký kết Chương trình hợp tác giữa Uỷ ban Dân tộc và Tập đoàn VNPT là một bước tiến mới của Uỷ ban Dân tộc trong lộ trình cải cách hành chính, theo lộ trình xây dựng chính phủ điện tử thể hiện sự quan tâm của Uỷ ban Dân tộc với việc cung cấp thông tin, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp thông qua môi trường thông tin điện tử, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính công.

Với VNPT, việc triển khai chương trình hợp tác với Ủy ban Dân tộc là một cơ hội để VNPT tiếp tục khẳng định năng lực, thương hiệu và uy tín của mình trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ VT-CNTT&TT cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.

QA

Tin nổi bật