Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng đặt tại Bưu điện

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng vừa được UBND tỉnh khai trương hôm nay (9/9), thực hiện tổng số 1.266 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 TTHC.

Trung tâm phục vụ hành chính công là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ TTHC, tổ chức giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định trong phạm vi các TTHC được giao tiếp nhận và giải quyết.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đánh giá, việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột phá trong công tác cải cách TTHC; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử…

Một trong những điểm đáng chú ý là Trung tâm phục vụ hành chính công được đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Cao Bằng. Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính sẽ đến tòa nhà Bưu điện tỉnh tại đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng (Đối điện trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng) để thực hiện.

Đây không chỉ là giải pháp đột phá, sáng tạo của tỉnh và ngành Bưu điện mà còn góp phần nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và vận hành bộ phận một cửa cũng như  tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC (BĐVN).

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN

Cũng tại Lễ khai trương, ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) cho biết: thời gian qua, BĐVN đã tích cực tham gia cung ứng các dịch vụ hành chính công như: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và tham gia hỗ trợ Bộ phận một cửa các cấp trong giải quyết TTHC. Việc tham gia thực hiện các dịch vụ hành chính công của BĐVN đã góp phần trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính của các địa phương.

Việc đặt Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh tại trụ sở của Bưu điện và bố trí nhân viên Bưu điện hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đơn giản thay cho cán bộ công chức là một trong những nội dung nằm trong “Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương” được Chính phủ giao cho Bộ TTTT triển khai. Đề án này đã được Bộ TTTT  xây dựng và xin ý kiến các Bộ, ngành địa phương và đã nhận được sự nhất trí rất cao. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện hồ sơ đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện.

Ngoài Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Tổng công ty BĐVN cũng đề nghị tỉnh xem xét cho phép triển khai thí điểm tại cấp huyện, cấp xã trong tỉnh. Bưu điện tỉnh Cao Bằng sẽ xây dựng phương án cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Cao Bằng đặt tại Bưu điện tỉnh

Phó Tổng giám đốc Đinh Như Hạnh chia sẻ thêm, trong quá trình Đề án đang được xây dựng để trình Thủ tướng, nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thí điểm. Hiện nay, việc đặt Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận một cửa huyện, xã tại trụ sở của Bưu điện và bố trí nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa thay cho cán bộ công chức đã được triển khai tại 20 tỉnh/thành phố.

20 tỉnh/thành, gồm: Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Tiền Giang, Lâm Đồng, Bắc Kạn, Lào Cai, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cà Mau, Đồng Nai, Quảng Nam, Bình Dương.

Trong đó, cấp tỉnh đã có 12 tỉnh đặt Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh tại Bưu điện, cấp huyện có 15 huyện đặt Bộ phận Một cửa tại Bưu điện, cấp xã có 40 xã. Sắp tới, sẽ có thêm 7 tỉnh đặt Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh tại Bưu điện, 13 huyện và 63 xã đặt bộ phận một cửa tại Bưu điện, các tỉnh còn lại cũng đã thống nhất chủ trương để triển khai trong thời gian tới.

Minh Anh

Tin nổi bật